КОНКУРС ЗА УПИС 17. ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ОСС, ОАС и ИАС

Државни универзитет у Новом Пазару расписао је конкурс за упис 17. генерације студената у прву годину основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија за школску 2022/2023. годину у септембарском уписном року.
 
Упис студената врши се на четрнаест (14) акредитованих студијских програма на основу дозволе за рад, а по члану 100. Закона о високом образовању.
 
У прву годину
    – основних струковних,
    – основних академских и
    – интегрисаних академских студија
може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању и положи пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности ако је предвиђен као услов уписа.

Други конкурсни рок (до 01. 09. 2022. године до 22. 09. 2022. године)

 

 • Пријављивање кандидата: 01. и 02. септембра 2022. године, на Универзитету, улица Вука Караџића 9, Нови Пазар.
 • Полагање пријемних испита: 05. и 06. септембра 2022. године.
 • Објављивање резултата: најкасније 07. септембра до 12 часова, на прелиминарној ранг листи.
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања), до 09. септембра до 8 часова.
 • Комисија за упис доноси решење по приговору најкасније до 12. септембра у 8 часова.
 • Жалбе на решење Комисије подносе се ректору најкасније до 14. септембра до 8 часова.
 • Ректор доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе-најкасније 15. септембра до 8 часова.
 • Објављивање резултата на коначној ранг листи: 19. септембра до 12 часова.
 • Упис кандидата мора бити завршен до 22. септембра до краја дана.

 

Доступна места на следећим студијским програмима

konkurs-1

Број студената који се финансирају из буџета:

 • са инвалидитетом (1),
 • припадника ромске националност (1),
 • држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству (3):

За више информација о студијским програмима погледајте у наставку-испод кратак видео и преузмите ПДФ брошуру.

ПРАВО

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани правник

ЕКОНОМИЈА

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани економиста

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани пословни информатичар

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Ниво студија: ИАС – Интегрисане академске студије
Трајање студија: 5 година | 10 семестара | 300 ЕСПБ
Академски назив: Мастер професор језика и књижевности

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Ниво студија: ИАС – Интегрисане академске студије
Трајање студија: 5 година | 10 семестара | 300 ЕСПБ
Академски назив: Мастер професор језика и књижевности

ПСИХОЛОГИЈА

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани психолог

ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани васпитач

МАТЕМАТИКА

Ниво студија: ИАС – Интегрисане академске студије
Трајање студија: 5 година | 10 семестара | 300 ЕСПБ
Академски назив: Мастер професор математике

БИОЛОГИЈА

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани биолог

ХЕМИЈА

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани хемичар

АРХИТЕКТУРА

Ниво студија: ИАС – Интегрисане академске студије
Трајање студија: 5 године | 10 семестара | 300 ЕСПБ
Академски назив: Мастер инжењер архитектуре

ГРАЂЕВИНАРСТВО

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани инжењер грађевинарства

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Софтверско инжењерство

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (дипл. софтверски инжењер)

Агрономија

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 3 године | 6 семестара | 180 ЕСПБ
Академски назив: Инжењер пољопривреде

 

Прехрамбена технологија

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 3 године | 6 семестара | 180 ЕСПБ
Академски назив: Инжењер технологије

Рехабилитација

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани физиотерапеут

СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Ниво студија: ОАС – Основне академске студије
Трајање студија: 4 године | 8 семестара | 240 ЕСПБ
Академски назив: Дипломирани професор физичког васпитања и спорта

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

Ниво студија: ОАС – Основне струковне студије
Трајање студија: 3 године | 6 семестара | 180 ЕСПБ
Академски назив: Струковна медицинска сестра