КОНКУРС ЗА УПИС 18. ГЕНЕРАЦИЈЕ НА ОСС, ОАС и ИАС

Државни универзитет у Новом Пазару расписао је конкурс за упис 18. генерације студената у прву годину основних струковних, основних академских и интегрисаних академских студија за школску 2023/2024. годину 
 
Упис студената врши се на седамнаест (17) акредитованих студијских програма на основу дозволе за рад, а по члану 100. Закона о високом образовању.
 
У прву годину
    – основних струковних,
    – основних академских и
    – интегрисаних академских студија
може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању и положи пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности.