Обавештење о упису за школску 2024/2025. годину

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТИ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ 08.07.2024. ГОДИНЕ

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ, ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА И ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ У ЈУНСКОМ УПИСНОМ РОКУ МОГУ
СЕ УПИСАТИ 09. 10. 11. ЈУЛА 2024. ГОДИНЕ ОД 9 ДО 14 ЧАСОВА И 12 . ЈУЛА 2024. ГОДИНЕ ОД 09 ДО 12 ЧАСОВА.

АКО СЕ КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ ОСТВАРИО ПРАВО НА УПИС ПО КОНКУРСУ НЕ УПИШЕ У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ,
СМАТРА СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО И УМЕСТО ЊЕГА УНИВЕРЗИТЕТ ЋЕ УПИСАТИ СЛЕДЕЋЕГ КАНДИДАТА, ПРЕМА
РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ .

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА, АЛИ СЕ НАЛАЗЕ ИСПОД ЦРТЕ ЗА УПИС, МОРАЈУ БИТИ
ПРИСУТНИ 12. ЈУЛА 2024. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА, КАДА ЋЕ СЕ У АМФИТЕАТРУ А2 ОБАВИТИ ПРОЗИВКА ПО
РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ.