1 сарадник у настави (за 50% радног времена) за научна област Хемија