1 сарадник у настави на Државном универзитету у Новом Пазару, за ужу научну област: Рачунарска техника и информатика