March 16, 2020

Day

  U skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja, obaveštavaju se studenti i nastavnici, kao i administrativno osoblje da na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru neće biti nastave. Studenti i nastavno osoblje će naknadno, u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biti podsredstvom sajta DUNP-a obavešteni o modalitetima nastave. Administrativno osoblje radiće...
Read More