March 20, 2020

Day

Poštovani nastavnici i saradnici, nastavni materijal šaljite po departmanima na sledeće email adrese: pravne@np.ac.rs ekonomske@np.ac.rs filoloske@np.ac.rs filozofske@np.ac.rs matematicke@np.ac.rs tehnicke@np.ac.rs hemijskotehnoloske@np.ac.rs biomedicinske@np.ac.rs umetnost@np.ac.rs biotehnicke@np.ac.rs ako se predmet sluša na više departmana poslati za svaki departman posebno. upustvo o nacinu slanja dobicete putem sluzbenog emaila  
Read More