Akademski kalendar školske 2019/2020. godine

Академски календар школске 2019/20. године

Зимски семестар школске 2019/20. школске године траје до 28. 12. 2019. године.
Јануарски испитни рок почиње 09. 01. 2020. године и завршава се 14.02. 2020. године.
Летњи семестар школске 2019/20. године почиње 17. 02. 2020. године.
Поправни испитни рок одржаће се 22. и 23. 02. 2020. године.

Проректор за наставу

Проф. др Братислав Мирић