Sport i fizičko vaspitanje (MAS)

Struktura studijskog programa

Predviđeno je da se nastava izvodi kroz predavanja, auditorne, laboratorijske vežbe i konsultacije, i tako se omogući ispunjavanje predispitnih obaveza i pripremi za polaganje završnih ispita iz izabranih predmeta.

Svi predmeti na ovom Studijskom programu jesu jednosemestralni, kvantifikovani sa po 7 i 8 ESPB. Od ukupno 6 predmeta (uključujući preddiplomsku praksu i diplomski rad) 2 predmeta jesu obavezna, dok su 3 izborna, od kojih se biraju 2.

Svrha studijskog programa

Svrha studiskog programa jesu:

 * osposobljava studente da samostalno prate, stiču, razvijaju i primenjuju savremena naučna i stručna dostignuća,
 * pruža mogućnost svršenim studentima, da se, nakon završetka diplomskih akademskih studija, upišu na doktorske akademske studije,
 * omogući sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih na tržištu radne snage u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja,
 * unapređivanje kvalifikacione strukture stanovništva u regionu Novog Pazara i Republici Srbiji.

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta 

Broj mesta: –

Školarina za samofinansirajuće studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

 

Broj mesta na studijskom programu - Sport i fizičko vaspitanje

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Sport i fizičko vaspitanje

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa su da studenti:

 * steknu teorijska, opšta i specifična, programsko-metodička i metodološka znanja iz oblasti fizičke kulture i sporta,
 * budu osposobljeni da po završetku studija svoja znanja mogu uspešno da implementiraju u sportskim,  sportsko-rekreativnim, obrazovnim i drugim institucijama i organizacijama,
 * osposobe da u svom radu primenjuju savremena naučna saznanja, kao i da učestvuju i sarađuju u generisanju novih naučnih saznanja i modelovanju i evaluaciji novih programa.
 * ostvare potrebne uslove za nastavak usavršavanja na doktorskim studijama.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Ovaj Studijski program osposobljava kadrove za sledeća osnovna zanimanja:

 * pedagoški rad u sistemu školskog fizičkog vaspitanja u svim delatnostima i nivoima obrazovnog sistema, od predškolskih ustanova do Uneverziteta, policijskih i vojnih škola.