Sport i fizičko vaspitanje

Struktura studijskog programa

       

Studijski program Sport i fizičkog vaspitanja usaglašen je sa standardima za osnovne akademske studije Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije i odgovarajućim akreditovanim evropskim programima. Osnovne akademske studije traju 4 godine (8 semestara) i vrednovane su sa 240 ESPB.

 

Svrha studijskog programa

 

Studijski program treba da osposobljava kadrove za razvijanje i primenu savremenih modela programa sporta i fizičkog vaspitanja. Takođe on nudi mogućnosti izbora zanimanja i zaposlenja u javnim i privatnim organizacijama i institucijama, koje deluju u području sporta, rekreacije, turizma, prevencije i unapređenja zdravlja, obrazovanja, osposobljavanje studenata da samostalno prate, stiču, razvijaju i primenjuju savremena naučna i stručna dostignuća. Ishodima studija treba da se obezbedi sticanje znanja potrebnih na tržištu radne snage u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

 

Informacije

Šef studijskog programa:
Prof. dr Benin Murić
bmuric@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente: ——- rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija 2018/2019.

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija – stari program

Broj mesta na studijskom programu - Sport i fizičko vaspitanje

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Sport i fizičko vaspitanje

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa Sport i fizičko vaspitanje jeste da studenti steknu teorijska, opšta i specifična, programsko-metodička i metodološka znanja iz oblasti fizičke kulture i sporta, da se osposobe da svoja znanja mogu po završetku studija uspešno da implementiraju u sportskim, sportsko-rekreativnim, obrazovnim, zdravstveno-preventivnim, turističkim, banjskim i drugim institucijama i organizacijama, da steknu takav obim i kvalitet znanja i ovladaju sposobnostima da stečena znanja mogu sistematski da nadograđuju, koristeći savremenu literaturu i kurseve specijalizovane namene, kao i druge oblike usavršavanja.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Studijski program osposoblјava specifične profile kadrova za sledeća osnovna zanimanja kao što je pedagoški rad u sistemu školskog fizičkog vaspitanja u svim delatnostima i nivoima obrazovnog sistema, od predškolskih ustanova, do Univerziteta, policijskih i vojnih škola. Studenti se osposoblјavaju za poznavanje i razumevanje struke, primenu stečenih znanja, efikasno rešavanje problema u praksi.