Centar za unapređenje i popularizaciju matematike

     Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru svečano je otvoren Centar za unapređenje i
popularizaciju matematike, čiji će rad biti usmeren na učenike i studente i njihovo uvođenje u
istraživački rad u ovoj oblasti.
Prof. dr Ćemal Dolićanin, idejni tvorac i rukovodilac Centra, na svečanom otvaranju kazao je da
je Državni univerzitet u ovaj projekat ušao sa namerom da pomogne mladim generacijama da
„nadograde svoje znanje iz matematike, koja je jedan od najvažnijih stubova sveobuhvatnog
obrazovanja“.
Obraćajući se učenicima petog razreda osnovnih škola i prvog razreda srednjih škola, koji će u
odvojenim grupama svakog vikenda pohađati nastavu matamatike, prof. dr Ćemal Dolićanin je
naglasio da je „njihovo znanje glavni cilј osnivanja Centra za unapređenje i popularizaciju
matematike, koje će im pomoći tokom školovanja, na takmičenjima, ali i da su sa dobrom
osnovom matematike otvorena vrata svih fakulteta.“
Prema njegovim rečima, za nastavu su zaduženi profesori matematike Državnog univerziteta u
Novom Pazaru, a kao predavači, dolaziće i profesori drugih renomiranih univerziteta u Srbiji.
Časovi matematike su besplatni zahvaljujući spremnosti rukovodioca Centra i profesora
Državnog univerziteta da predavanja drže bez ikakve naknade. „Mi smo na ovaj način želeli da
olakšamo učenicima i njihovim roditelјima i da na najbolјi način ovoj sredini damo svoj
doprinos“- rekao je prof. dr Ćemal Dolićanin.
Rad Centra za unapređenje i popularizaciju matematike podržala je i lokalna samouprava. To je,
pozdravlјajući učenike i nјihove roditelјe, istakao pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Dejan
Kulundžić, koji je naglasio da je ovo značajan korak u stvaranju bolјih uslova za školovanje jer
je jedna renomirana visokoobrazovna institucija otvorila vrata za đake osnovnih i srednjih škola.
Oni su sa velikom pažlјom i interesovanjem pratili prve časove, a čari „kralјice nauka“ mogli su
da naslute kroz predavanja: prof. dr Diane Dolićanin Đekić, doc. dr Dženisa Pučića, doc. dr
Emira Zogića, doc. dr Edina Glogića, zatim, prof. Gimnazije Zija Kamberovića i prof. OŠ
„Bratstvo“ Gorana Bogdanovića.