OBAVEŠTENJE Ekonomija

STUDIJSKI PROGRAM- IZGRADNJA KAPACITETA ZA RAZVOJ JAVNOG SEKTORA

23.06.2020. u 13h. SALA 301.

Kandidat: Raza Dragolovčanin

Tema: Stilovi liderstva u javnom sektoru.

 


Odbrana master rada – SP Ekonomija

Termin:           27.05.2020.godine u 11:00h, sala 301
Kandidat:       Eldina Ličina
Tema:              Raspodela bruto domaćeg proizvoda i kretanje nivoa domaće štednje