ОБАВЕШТЕЊЕ Енглески језик и књижевност

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студент: Тахирагић Лејла
Наслов мастер рада: Syntactic Idiosyncrasey of the medical English (Синтатичка идиосинкразија медицинског енглеског)

Место одбране: Државни унивезитет у новом Пазару
Време одбране: 11.03.2022 у 13:15