ОБАВЕШТЕЊЕ Право

* Одбрана мастер рада

Термин: 02.03.2022.године, у 12, 15 часова, сала 301

Кандидат: Ајла Смајовић

Тема: Принципи ретрибуције и пропорционалности у римском праву јавних

деликата


Термин: 09.03.2022.године , у 12 часова , сала 301

Кандидат: Анита Башовић

Тема: Поступак пред Комитетом Уједињених нација за права детета