OBAVEŠTENJE Pravo

* Odbrana master rada

Termin: 03.07.2019. godine u 13:00 sati u sali 301

Kandidat: Ensar Korać

Tema: Doživotni zatvor