Termini konsultacija – BIOMEDICINSKE NAUKE

Termini konsultacija


Biomedicinske nauke

Prof.dr Zana Dolićanin

 • 22.06. 2020. -24.06.2020. 10h-12h
 • 29. 06.2020.-01.07.2020. 10h-12h
 • 06.07.2020.-08.07.2020. 10h-12h

Doc. dr Konstansa Lazarevic  kabinet 300 (nova zgrada)

 • 25.06.2020. 16:00-18:00;
 • 26.06.2020. 13:00-15:00;
 • 30.06.2020. 16:00-18:00;
 • 01.07.2020. 15:00-17:00;
 • 07.07.2020. 16:00-18:00;
 • 08.07.2020. 14:00-16:00.

Prof. dr Dragan Bogdanović  300 (nova zgrada)

 • 25.06.2020. 16:00-18:00;
 • 26.06.2020. 13:00-15:00;
 • 30.06.2020. 16:00-18:00;
 • 01.07.2020. 15:00-17:00;
 • 07.07.2020. 16:00-18:00;
 • 08.07.2020. 14:00-16:00.

Doc. dr Elvis Mahmutović  104 kabinet  (nova zgrada)

 • 22.06.2020. 11-13h
 • 23.06.2020. 11-13h
 • 24.06.2020. 11-13h
 • 25.06.2020. 10-12h
 • 26.06.2020. 11-13h

Doc. dr Hasim Mekic     kabinet 101  (nova zgrada)


Doc. dr Fadil  Škrijelj   (nova zgrada)

 • Utorkom od 09h – 11h
 • Sredom od 13h – 15h

Amra Ramović    (nova zgrada)


Emir Biševac  104 kabinet  (nova zgrada)

 • 22. 06. od 12:00 do 14:00h;
 • 23. 06. od 12:00 do 14:00h;
 • 29. 06. od 12:00 do 14:00h;
 • 30. 06. od 12:00 do 14:00h;
 • 06. 07. od 12:00 do 14:00h;
 • 07. 07. od 12:00 do 14:00h.

Doc dr Mersudin Mulić  kabinet 104  (nova zgrada)

 • 26.06. od 8 h 45 min – 10 h 45 min,
 • 27.06. od 10 h 30 min – 12 h 30 min
 • 30.06. od 11-13 h,
 • 01.07.od 9 h 45 min-11 h 45 min,
 • 06.07. od 9 h 50 min-11 h 50 min.
 • 07.07. od 10-12 h.

Sport i fizičko vaspitanje


Prof. dr Benin Murić 100 kabinet  (nova zgrada)

 • 22.06.2020. 11-13h
 • 23.06.2020. 13-15h
 • 01.07.2020. 11-13h
 • 02.07.2020. 14-16h
 • 07.07.2020. 14-16h
 • 08.07.2020. 11-13h

Prof. dr Zoran Bogdanovic  kabinet 100  (nova zgrada)

 • 3.06 od 10 do 12 h
 • 4.06 od 10 do 12 h
 • 8.06 od 10 – 12 h
 • 13.06 od 10 do 12 h
 • 15.06 od 11 – 13 h
 • 18.06 od 10 – 12 h
 • 06.07. od 09h – 11h,
 • 08.07. od 11h – 13h

Ass Prof. Vladan Milic    kabinet 100 (nova zgrada)

 • 26.06.2020. 12-14h
 • 27.06.2020. 10-12h
 • 29.06.2020. 10-12h
 • 30.06.2020. 11-13h
 • 06.07.2020. 13-15h
 • 07.07.2020. 11-13h

Doc. dr Izet Kahrović  kabinet 100  (nova zgrada)

 • 23.06.2020. 10-12h
 • 24.06.2020. 10-12h
 • 02.07.2020. 11-13h
 • 03.07.2020. 10-12h
 • 09.07.2020. 09-11h
 • 10.07.2020. 11-13h

Doc. dr Fahrudin Mavrić  kabinet  300  (nova zgrada)

 • Ponedeljak 10.00 – 12.00h
 • Utorak  10.00 – 12.00h

Doc. dr Oliver Radenković   kabinet 100  (nova zgrada)

 • 25.06.2020. 11-13h
 • 26.06.2020. 09-11h
 • 30.06.2020. 14-16h
 • 01.07.2020. 14-16h
 • 09.07.2020. 12-14h
 • 10.07.2020. 14-16h

Ass Dr Rifat Mujanovic   kabinet 100  (nova zgrada)

 • 22.06.2020. 08-10h
 • 25.06.2020. 08-10h
 • 01.07.2020. 08-10h
 • 02.07.2020. 08-10h
 • 08.07.2020. 08-10h
 • 10.07.2020. 08-10h

Doc. dr Hasim Mekić   kabinet 100  (nova zgrada)


Doc. dr Omer Špirtović   kancelarija 100  (nova zgrada)

 • 27.06.2020. 14-16h
 • 28.06.2020. 12-14h
 • 29.06.2020. 13-15h
 • 30.06.2020. 08-10h
 • 06.07.2020. 10-12h
 • 07.07.2020. 08-10h


Biologija

Prof.dr Gojko Savić  (nova zgrada)


Prof. dr Nataša Đorđević  (nova zgrada)

 • 22. 06. 2020. 14:00 – 16:00
 • 23. 06. 2020. 11:00 – 13:00
 • 01. 07. 2020. 11:00 – 13:00
 • 02.07. 2020. 11:00 – 13:00
 • 09. 07. 2020. 12:00 – 14:00
 • 10. 07. 2020. 11:00 – 13:00

Doc. dr Vera Vukanić  104 kabinet  (nova zgrada)

 • 24.06 13h – 15h
 • 25.06 10h – 12h
 • 2.07 13h-15h
 • 3.07 10h – 12h
 • 7.07 13h – 15h
 • 8.07 10h – 12h

Doc. dr Dejan Mirčić ,kabinet 104  (nova zgrada)

 • 26.06. od 16-18
 • 27.06. od 11-13
 • 02.07. od 15-17
 • 03.07. od 10-12
 • 07.07. od 16-18
 • 08.07. od 16-18

Doc. dr Violeta Jakovljević    kabinet 104 (nova zgrada)

 • 23.06.2020. 15-17h (kabinet 104)
 • 24.06.2020. 9-11h (u Sjenici) 14-16h (Pazar, kab. 104)
 • 30.06.2020. 15-17h (kabinet 104)
 • 01.07.2020 14-16h (kabinet 104)
 • 07.07.2020 9-11h (kabinet 104)
 • 10.07.2020. 11-13h (kabinet 104)

dr Milanka Radulović   kancelarija 104 (nova zgrada)

 • 23.06. 15h-17h
 • 24.06. 12h-14h
 • 29.06.15h-17h
 • 30.06.13h-15h
 • 08.07. 15h-17h
 • 09.07. 14h-16h

Dr Bojana Veljković, asistent  (nova zgrada)

 • 22.06. 2020. od 09:00 do 11:00
 • 24.06.2020. od 09:00 do 11:00
 • 02.07.2020. od 09:00 do 11:00
 • 03.07.2020. od 09:00 do 11:00
 • 06.07.2020. od 08:00 do 10:00
 • 10.07.2020. od 11:00 do 13:00

Amra Ramović Hamzagić  (nova zgrada)


Doc. dr Miomir Andjic  , kabinet 209 (nova zgrada)

 • Ponedjeljak, 16-18h (elektronski, putem vibera na broj +38269046209)
 • Subota, 14-16h, Sala 209, nova zgrada(ili elektronski, putem vibera na prethodni broj)