Termini konsultacija HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE NAUKE

Termin konsultacija

Prof. dr Dragan Bogdanović  kabinet 300 (nova zgrada)

 • 25.06.2020. 16:00-18:00;
 • 26.06.2020. 13:00-15:00;
 • 30.06.2020. 16:00-18:00;
 • 01.07.2020. 15:00-17:00;
 • 07.07.2020. 16:00-18:00;
 • 08.07.2020. 14:00-16:00.

Hemija


Van. prof. dr Tanja Soldatović, kabinet 303 (nova zgrada)

 • 24.6. 12-14 h
 • 25.6. 9-11 h
 • 30.6. 16-18 h
 • 1.7. 14-16 h
 • 10.7. 9-11 h
 • 11.7. 12-14 h

Doc. dr Milan Dekić, laboratorija/kab. 310 (nova zgrada):

 • 22.06.2020. od 15 do 17 sati
 • 23.06.2020. od 9 do 11 sati
 • 01.07.2020. od 15 do 17 sati
 • 02.07.2020. od 12 do 14 sati
 • 07.07.2020. od 16 do 18 sati
 • 08.07.2020. od 10 do 12 sati

Doc. dr Enisa Selimović, kabinet 309 (nova zgrada)

 • 22.06.2020. od 14:00 do 16:00
 • 26.06. 2020. od 08:00 do 10:00
 • 29.06.2020. od 10:00 do 12:00
 • 30.06.2020. od 08:00 do 10:00
 • 06.07.2020. od 14:00 do 16:00
 • 08.07.2020. od 08:00 do 10:00

Doc.dr Izeta Omerović kabinet 309 (nova zgrada)

 • 22. 06.2020 09:00 – 11:00 h
 • 23.06.2020 11:00 – 13:00 h
 • 30.06.2020 15:00 – 17:00 h
 • 02.07.2020 12:00 – 14:00 h
 • 07.07.2020 09:00 – 11:00 h
 • 09.07.2020 09:00 – 11:00 h

Ass. dr Ana Kesić

 • 23.06.2020. od 10h do 12h
 • 24.06.2020. od 12h do 14h
 • 02.07.2020. od 12h do 14h
 • 03.07.2020. od 15h do 17h
 • 08.07.2020. od 10h do 12h
 • 10.07.2020. od 13h do 15h


Poljoprivredna proizvodnja

Doc. dr Dragan Ćirković    (nova zgrada)

 • 01.06.2020.  od  08 – 10 h
 • 2.06. 2020  od  11-13 h
 • 8.06. 2020. od 08-10 h
 • 12.06. 2020 od  10 – 12 h
 • 15.06. 2020 od 10 – 12 h
 • 16.06. 2020 od  08 – 10 h

Doc.dr Stevan Čanak   kabinet 309  (nova zgrada)

 • 22.6.2020 16:00-18:00h
 • 23.6.2020 11:00-13:00h
 • 2.7.2020 16:00-18:00h
 • 3.7.2020 10:00-12:00h
 • 8.7.2020 16:00-18:00h
 • 9.7.2020 10:00h-12:00h

Doc.dr Izeta Omerović   kabinet 309 (nova zgrada)

 • 01.06. 2020. 10:00 – 12:00 h
 • 04.06. 2020. 09 :00 – 11:00 h
 • 09. 06 .2020. 14:00 – 16 :00 h
 • 10.06. 2020. 09 :00 – 11 :00 h
 • 15.06. 2020. 10:00 – 12:00 h
 • 16.06. 2020. 09:00 – 11:00h