Термини консултација – ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

Проф. др Драгослав Шумарац (кабинет 3 )

Понедељак 12-14
Уторак 12-14

Доц др. Миливоје Милановић (нова зграда )

понедељак 13 – 14
среда 12 – 13

Vан.проф. др Људмила Кудрјавцева, 107

30.05. 17.00-18.00
31.05. 09.00-10.00
06.06. 12.00-13.00
07.06. 11.00-12.00
16.06. 12.00-13.00
17.06. 12.00-13.00
20.06. 14.00-15.00
21.06. 09.00-10.00

27.06. 17.00-18.00
30.06. 17.00-18.00
07.07. 12.00-13.00
08.07. 12.00-13.00
11.07. 14.00-15.00
12.07. 09.00-10.00

Доц др. Назим Манић, кабинет 107

31.05. од 9 до 10
03.06. од 11 до 12
08.06. од 16 до 17
10.06. од 11 до 12
14.06. од 9 до 10
15.06. од 11 до 12
23.06. u 10 h
24.06. u 11 h
30.06. u 15 h
01.07. u 15 h
05.07. u 10 h
06.07. u 11 h
11.07. u 10 h
12.7. u 10 h

Доц др. Александар Радаковић, кабинет 107

30.05. 17-18h
31.05. 9-10h
08.06. 12-13h
09.06. 9-10h
14.06. 15-16h
15.06. 11-12h
20.06. 15-16h
21.06. 9-10h

29.06. 12-13h
30.06. 16-17h
06.07. 12-13h
07.07. 09-10h
11.07. 15-16h
12.07. 09-10h

Доц. др Никола Велимировић, кабинет 107

02.06. 17h-18h
03.06. 12h-13h
08.06. 12h-13h
09.06. 12h-13h
16.06. 17h-18h
17.06. 11h-12h
23.06. 17h-18h
24.06. 12h-13h
29.06. 12h-13h
30.06. 15h-16h
07.07. 16h-17h
08.07. 11h-12h

Асистент са докторатом- Петар Кнежевић , кабинет 107

JUN
30.5. 10h-11h
31.5. 10h-11h
7.6. 10h-11h
10.6. 10h-11h
14.6. 10h-11h
15.6. 10h-11h
20.6. 10h-11h
21.6. 10h-11h
JUL
28.6. 10h-11h
01.7. 15h-16h
5.7. 10h-11h
6.07. 10h-11h
11.7. 10h-11h
12.7. 10h-11h

Демир Ватић кабинет 600/1

06.06. 15h – 16часова
10.06. 10h -11часова

13.06. 11 / 12 часова
14.06. 11 / 12 часова

20.06. 9 / 10 часова
21.06. 13 / 14часова

27.06. 15h / 16часова
01.07. 15h / 16часова

04.07. 11 / 12часова
05.07. 11 / 12часова

11.07. 9 / 10часова
12.07. 13 / 14часова

Доц. др Џемила Бегановић, 650

02.06. 17-18
03.06. 10-11
06.06. 13-14
07.06. 13-14
16.06. 14-15
17.06. 11-12
20.06. 10-11
21.06. 13-14
27.06. 13-14
28.06. 13-14
07.07. 17-18
08.07. 11-12
11.07. 13-14
12.07. 13-14

Доц. др Марина Михаљевић, 650 кабинет

1.06. 13-14 h

2.06. 9-10 h

9.06. 16-17h

10.06. 13-14h

14.06. 16-17h

15.06. 12-13h

20.06. 17-18h
21.06. 12-13h

30.06. 17-18 h

1.07. 15-16 h

5.07. 17-18 h

6.07. 12-13 h

11.07. 17-18 h

12.07. 12-13 h

Доц. др. Бранко Славковић, 650 (нова зграда)

01. јун: 10:00 – 11:00,
03. јун: 11:00 – 12:00,
06. јун: 11:00 – 12:00,
07. јун: 11:00 – 12:00,
13. јун: 10:00 – 11:00,
14. јун: 11:00 – 12:00,
20. јун: 13:00 – 14:00,
24. јун: 11:00 – 12:00,
27. јун: 11:00 – 12:00,
28. јун: 11:00 – 12:00,
04. јул: 10:00 – 11:00,
05. јул: 11:00 – 12:00,
11. јул: 13:00 – 14:00,
12. јул: 11:00 – 12:00,

Асистент др Данило Драговић, кабинет 650 (нова зграда)

02.06. 9-10h
03.06. 11-12h
09.06. 9-10h
10.06. 13-14h
14.06. 13-14h
17.06. 13-14h
20.06. 13-14h
24.06. 11-12h
01.07. 15-16h
30-06. 17-18h
05.07. 10-11h
07.07. 13-14h
11-07. 16-17h

Митхат Смаилбеговић 650 (нова зграда)

Понедељак 10-12
Уторак 10-12

Асистент др. Јасмин Суљевић 650 (нова зграда)

30.05. 15-16
31.05. 15-16
06.06. 9-10
07.06. 9-10
13.06. 13-14
14.06. 9-10
20.06. 13-14
21.06. 9-10
27.06. 9-10
28.06. 9-10
04.06. 13-14
05.06. 9-10
11.06. 13-14
12.06. 9-10

Проф др. Братислав Мирић, (нова зграда)

четвртак од 12 – 14 часова
петак од 11:30 – 12:30 часова

Ван проф др. Един Долићанин, Кабинет (204 нова зграда)

Уторак 12-13
Среда 12-13

Доц др. Едис Мекић, Кабинет 204 (нова зграда)

Уторком у 10:30-12:00
Средом у10:30-12:00

Доц др. Улфета Маровац, кабинет 205

2.6 11h-12h
3.6 12h-13h
6.6 11h-12h
7.6 11h-12h
13.6 11h-12h
14.6 11h-12h
21.6 12h-13h
22.6 12h-13h
27.6 11h-12h
28.6 11h-12h
4.7 11h-12h
5.7 11h-12h
11.7 11h-12h
12.7 11h-12h

др. Ирфан Фетаховић, кабинет 205 (нова зграда)

1.6. 15 – 16
2.6. 15 – 16
8.6. 15 – 16
9.6. 15 – 16
16.6. 15 – 16
17.6. 15 – 16
21.6. 15 – 16
22.6. 15 – 16
28.6. 15 – 16
29.6. 15 – 16
6.7. 15 – 16
8.7. 15 – 16
11.7. 15 – 16
12.7. 15 – 16

Асс Алдина Авдић, кабинет 205

2.6. 11h-12h
3.6. 10h-11h
9.6. 11h-12h
10.6. 11h-12h
13.6. 12h-13h
15.6. 11h-12h
21.6. 12h-13h
22.6. 12h-13h
27.6. 12h-13h
28.6. 11h-12h
4.7. 12h-13h
6.7. 11h-12h
12.7. 12h-13h
13.7. 12h-13h

Сафет Пурковић, кабинет 207 (нова зграда)

30.5. 9:00-10:00
3.6. 11:00-12:00
9.6. 9:00-10:00
10.6. 11:00-12:00
15.6.11:00-12:00
17.6. 11:00 – 12:00
20.6. 11:00-12:00
24.6. 11:00-12:00
30.6. 17:00-18:00
1.7. 15:00-16:00
6.7. 11:00-12:00
8.7. 11:00-12:00
11.7. 11:00-12:00
13.7.11:00-12:00

Енес Качапор , кабинет 209 (нова зграда)

2. 6. 12 h – 13 h
3. 6. 12 h – 13 h
10. 6. 8 h – 9 h
11. 6. 8 h – 9 h
15. 6. 12 h – 13 h
16. 6. 10 h – 11 h
23. 6. 12 h – 13 h
24. 6. 12 h – 13 h
29. 6. 11 h – 12 h
1. 7. 14 h – 15 h
6. 7. 12 h – 13 h
7. 7. 10 h – 11 h
11. 7. 12 h – 13 h
12. 7. 12 h – 13 h

Лејлија Мемић, 206 (нова зграда)

01.06. 11 do 12h,
02.06. 11 do 12h,
07.06. 10 do 11h,
08.06. 11 do 12h,
13.06. 11 do 12h,
17.06. 10 do 11h,
22.06. 11 do 12h,
23.06. 11 do 12h,
28.06. 11 do 12h,
29.06. 11 do 12h,
04.07. 11 do 12h,
08.07. 10 do 11h,
12.07. 17 do 18h,
13.07. 9 do 10h.

Ван. проф. др Тања Солдатовић, кабинет 303 (нова зграда)

2.6. 12-13 h
3.6. 12-13 h
7.6. 12-13 h
8.6. 9-10 h
16.6. 11-12 h
17.6. 11-12 h
23.6. 12-13 h
24.6. 12-13 h
28.6. 12-13 h
29.6. 9-10 h
7.7. 11-12 h
8.7. 11-12 h

Доц. др Милан Декић, лабораторија/каб. 310 (нова зграда):

30.5. 9:00-10:00
31.5. 9:00-10:00
6.6. 12:00-13:00
7.6. 14:00-15:00
13.6. 12:00-13:00
14.6. 9:00-10:00
20.6. 12:00-13:00
21.6. 14:00-15:00
27.6. 12:00-13:00
28.6. 14:00-15:00
4.7. 12:00-13:00
5.7. 9:00-10:00
11.7. 12:00-13:00
12.7. 14:00-15:00

Доц.др Изета Омеровић, кабинет 309 (нова зграда)

02.06. 10:00 – 11:00 h
03.06. 14:00 – 15:00 h
07.06. 10:00 – 11:00 h
08.06. 14:00 – 15:00 h
13.06. 14:00 – 15:00 h
14.06 10:00 – 11:00 h
20.06 14:00 – 15:00 h
24.06. 14:00 – 15:00 h
28.06. 10:00 – 11:00 h
29.06. 14:00 – 15:00 h
30.06. 15:00 – 16:00h.
04.07 14:00 – 15:00 h
05.07 10:00 – 11:00 h
11.07. 14:00 – 15:00 h
12.07. 10:00 – 11:00 h

Проф. др Драган Богдановић кабинет 300 (нова зграда)

02.06.2022. 17.00-18.00
03.06.2022. 10.00-11.00
09.06.2022. 17.00-18.00
10.06.2022. 10.00-11.00
16.06.2022. 17.00-18.00
17.06.2022. 12.00-13.00
23.06.2022. 17.00-18.00
24.06.2022. 10.00-11.00
30.06.2022. 17.00-18.00
01.07.2022. 09.00-10.00
07.07.2022. 17.00-18.00
08.07.2022. 13.00-14.00

Доц. др Ениса Селимовић, кабинет 308 (нова зграда)

1.6. 9.00-10.00
2.6 9.00-10.00
9.6. 10.00-11.00
10.6. 9.00-10.00
16.6 10.00-11.00
17.6. 13.00-14.00
21.6. 9.00-10.00
22.6. 9.00-10.00
30.6. 10.00-11.00
1.7. 15.00-16.00
7.7. 10.00-11.00
8.7. 13.00-14.00
11.7. 9.00-10.00
12.7. 9.00-10.00

Сибела Еминовић, кабинет 105

18. 01. 12:00-13:00
01.02. 12:00-13:00
04.02. 12:00-13:00

Доц. др Енес Ћоровић, кабинет 109

27.01. 13-14
02.02. 10-11
07.02. 10-11

Др Бојана Вељковић, кабинет 104

понедељак 9.00-10.00
четвртак 12.00-13.00

Доц. др Един Глогић, кабинет 209

21.01.2022. године од 11 до 12
25.01.2022. године од 11 до 12
07.02.2022. године од 11 до 12
09.02.2022.године од 11 до 12

Доц. др Миланка Радуловић (канцеларија 104)

понедељак 13.00-14.00
уторак 10.00-11.00

Проф. др Драгослав Никезић, К5 стара зграда

28.01.2022. од 10:30 do 14

Доц.др Виолета Јаковљевиц, кабинет 104

уторак 13.00-14.00
среда 12.00-13.00

Проф. др Изет Еминовић - А1 анфитеатар

субота 12.00-13.30

проф. др Урош Радосављевић, 504

26.01.2022 у 15:00-16:00

проф.др. Даница Станковић, 308

08.02.2022. у 13:00-14:00

Доц. др Светлана Јеремић, кабинет 310

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК
03.06. 15,00-16,00
04.06. 13,00-14,00
09.06. 17,00-18,00
10.06. 13,00-14,00
13.06. 14,30-15,30
14.06. 13,00-14,00

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК
23.06. 17,00-18,00
24.06. 9,30-10,30
30.06. 17,00-18,00
01.07. 14,30-15,30
04.07. 14,30-15,30
05.07. 13,00-14,00
11.07. 13,00-14,00
12.07. 9,00-10,00

Марко Јанићијевић

средом од 18:00 до 19:00
четвртком од 13:00 до 14:00

Милица Кочовић Пајевић

1.06. 17:00-18:00
2.06. 9:00-10:00
6.06. 13:00-14:00
7.06. 9:00-10:00
15.06. 12:00-13:00
16.06 9:00-10:00
21.06 13:00-14:00
22.06 9:00-10:00

Асистент - Хасанбеговић Енис, кабинет 650

06.јун: 15-16h
07.јун: 13-14h

16.јун: 16-17h
17.јун: 16-17h

20.јун: 15-16h
21.јун: 16-17h

27.јун: 15-16h
28.јун: 11-12h

07.јул: 14:30 – 15:30h
08.јул: 13-14h

12.јул: 16-17h
13.jул: 11-12h

Мелиса Алцан, кабинет 650

02.06. 12:00 -13:00
03.06. 13:00 -14:00
06.06. 13:00 -14:00
10.06. 13:00 -14:00
17.06. 13:00 -14:00
16.06. 13:00 -14:00
20.06. 11:00 -12:00
21.06. 11:00 -12:00
27.06. 13:00-14:00
01.07. 15:00-16:00
07.07. 12:00 -13:00
08.07. 12:00 -13:00
11.07. 13:00-14:00
12.07. 11:00-12:00

Лејла Зећировић, кабинет 650

01.06. 16-17
02.06. 16-17
06.06. 16-17
10.06. 16-17
16.06. 16-17
17.06. 16-17
22.06. 16-17
23.06. 16-17
28.06. 16-17
29.06. 16-17
04.07. 17 – 18
05.07. 17 – 18
06.07. 17 – 18
12.07. 13 – 14

Санел Хусовић, кабинет 650

02.06 16-17h
03.06 16-17h
09.06 16-17h
10.06 16-17h
13.06 16-17h
14.06 16:00-17:00
23.06 16-17h
24.06 16-17h
30.06 10:00-11 00
01.07 16-17h
04.07 16-17h
05.07 10:00-11:00
11.07 10:00-11:00
12.07 10:00-11:00

Мајда Коленовић-Серезлић, кабинет 309

понедељак 13.00-14.00
среда 11.00-12.00

Милица Кочовић Пајевић

1.06. 17:00-18:00
2.06. 9:00-10:00
6.06. 13:00-14:00
7.06. 9:00-10:00
15.06. 12:00-13:00
16.06 9:00-10:00
21.06 13:00-14:00
22.06 9:00-10:00