Termini konsultacija – UMETNOST

Prof. Ervin Ćatović


Vida Stanisavac Vujčić  K9 kabinet

 • 24.08 – 14h
 • 25.08 – 10h
 • 03.09. od 14h
 • 04.09. od 10h
 • 24.9 u 14h
 • 25.9. U 10h
 • 8.09 u 14h
 • 9.09. U 14h
 • 10.09. u 10h
 • 14.9 u 14h
 • 15.09 u 8h
 • 1.10 u 14h
 • 2.10 u 10h

Doc. dr Marina Mihaljević  (nova zgrada)

 • Termini konsultacija u septembarskom roku su:
  26.08.2020. 16-18h
  27.08.2020. 10-12h
  2.09.2020. 13-15h
  3.09.2020. 11-13h
  10.09.2020. 13-15h
  11.09.2020. 10-12h
  Termini konsultacija u oktobarskom roku su:
  16.09.2020. 16-18h
  17.09.2020. 10-12h
  23.09.2020. 13-15h
  24.09.2020. 11-13h
  1.10.2020. 13-15h
  2.10.2020. 10-12h