Termini konsultacija – UMETNOST

Prof. Ervin Ćatović


Vida Stanisavac Vujčić  304 (nova zgrada)

 • 22.6 od14
 • 23.6 od 9
 • 30.6 od 16
 • 1.7 od 10
 • 9.7 od 14
 • 10. 7 od 10

Doc. dr Marina Mihaljević  (nova zgrada)

 • 24.06.2020. 12-14h
 • 25.06.20202. 10-12h
 • 1.07.2020. 13-15h
 • 2.07.2020. 11-13h
 • 7.07.2020. 13-15h
 • 8.07.2020. 10-12h