Osnovne informacije

Državni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za matematičke nauke organizuje:

V Medjunarodnu konferenciju,
SAVREMENI PROBLEMI MATEMATIKE,
MEHANIKE I INFORMATIKE
koja se održava na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru
17., 18 i 19. juna 2018. godine.

Učešće na konferenciji je po pozivu.

Cilj konferencije

Glavni cilj V međunarodne konferencije SAVREMENI PROBLEMI MATEMATIKE, MEHANIKE I INFORMATIKE (CPMMI 2018) je da okupi vodeće profesore, naučnike i istraživače u cilju razmene ideja i saznanja iz oblasti matematike, mehanike i informatike, te da na taj način doprinese podizanju ovih naučnih oblasti na kvalitativno viši nivo koji je veoma značajan za integrativne evropske procese.

Tokom proteklih godina ostvaren je značajan napredak u ovim naučnim oblastima što omogućava rešavanje mnogih praktičnih problema. Na konferenciji će biti zastupljene aktuelne teme na kojima se bazira strategija podsticanja sveukupnog razvoja zasnovanog na znanju.

Pored toga što će učesnici konferencije izložili najnovija saznanja u oblasti matematike, mehanike i informatike, ukazaće se i na pravce daljih istraživanja u ovim naučnim oblastima i primene u ostalim naučnim disciplinama.

Ova konfetencija ukazaće na važnost ravnomernog regionalnog razvoja nauke kao osnovne pretpostavke ukupnog ravnomernog i održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja Republike Srbije

Upustvo za autore

Dostava apstrakta i rada

Kotizacija

Smeštaj

by Prof. Xin-She Yang

Middlesex University London, UNITED KINGDOM.

Mathematical Analysis of Swarm

Intelligence