Ekonomija (MAS)

Struktura studijskog programa

Nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima putem predavanja, vežbi, konsultacija i mentorski rad.

Studijskim programom diplomskih akademskih studija propisuju se obavezni i izborni predmeti programa. Student je dužan da položi sve obavezne i onaj broj izbornih predmeta koji je propisan studijskim programom.

Oblici izvođenja nastave zavise od tipa nastave i mogu biti aktivna nastava, samostalni rad studenata, kolokvijumi, ispiti, studijski istraživački rad, izrada završnog diplomskog rada.

.

 

Svrha studijskog programa

 

Svrha ovog studijskog programa jeste obrazovanje studenata iz oblasti ekonomije koje obezbeđuju produbljivanje znanja u sledećim oblastima:

 * savremene makroekonomske teorije i politike (razumevanje načina funkcionasanja tržišnih privreda i njihovih implikacija na formulisanje i vođenje ekonomske politike);
 * makroekonomskih i mikroekonomskih aspekata, procesa globalizacije i tranzicije;
 * razumevanje brojnih faktora i aspekata održivog ruralnog razvoja u EU i zemljama u tranziciji;
 * korporativnog upravljanja preduzećem.

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master ekonomista (Mast. ekon.)

Broj mesta: –

Školarina za samofinansirajuce studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Ekonomija (MAS)

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Ekonomija

Ciljevi studijskog programa jesu:

 * upućivanje studenata u osnovne teorijske, metodološke i aplikativne dimenzije istraživanja u oblasti ekonomije i upravljanja privrednim razvojem,
 * osposobljavanje studenata za razumevanje i dalje proučavanje ključnih, otvorenih pitanja savremene ekonomske teorije i prakse,
 * osposobljavanje studenata da tokom studija, a pre svega u okviru studijsakog istraživačkog rada i prilikom izrade i odbrane završnog master rada, steknu znanja i tehnike za samostalno teorijsko i praktično sagledavanje relevantnih problema savremene ekonomske nauke i prakse.

 

 

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti se osposobljavaju za kvalitativnu i kvantitativnu analizu razvoja nacionalne ekonomije i sprovođenja ekonomske politike kao i samostalno praćenje aktuelnih teorijskih i praktičnih ekonomskih kao i za dalje naučno napredovanje u okviru doktorskih akademskih studija.