SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE STATE
UNIVERSITY IN NOVI PAZAR

Series B: Social Sciences & Humanities

2021 Volume 4

EDITORIAL

Милица Вујичић
Садржај и Уводник

ORIGINAL ARTICLES

О ФОНЕМИ /Х/ У ЈЕДНОМ НОВОПАЗАРСКОМ ИДИОЛЕКТУ
Драгана Новаков – Веселин Петровић

ЗНАЧАЈ РЕПУТАЦИЈЕ КАО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ИМОВИНЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Бојан Крстић – Милица Јовановић – Ивана Јањић

КЉУЧНИ ФАКТОРИ УСПЕШНЕ ПРИПРЕМЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА: ПРИМЕР ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Слађана Савовић – Драгица Петровић

САНКЦИОНИРАЊЕ ПОТПОМАГАЊА НЕЗАКОНИТИХ МИГРАЦИЈА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
Дамир Јурас – Слободан Марендић – Антонио Вулас

ЗАДРУГА У САВРЕМЕНОМ ПРИВРЕДНОМ ОКРУЖЕЊУ
Мирјана Кнежевић

DISPLAYS

ИЗВРШИЛАШТВО У КРИВИЧНОМ ПРАВУ, ИВАН ЂОКИЋ, (ЕДИЦИЈА ЦРИМЕН) ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, 2020.

Емир Ћоровић

РАЗВОЈ И КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЕНЕС ЋОРОВИЋ, ЖИВОРАД ГЛИГОРИЈЕВИЋ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, 2020.

Алма Добарџић

2020 Volume 3

EDITORIAL

Милица Вујичић

ORIGINAL ARTICLES

BEYOND TEACHING ENGLISH: EFL STUDENTS’ ACCOUNTS OF LEARNING OUTCOMES IN A COOPERATIVE CLASS
Јелена В. Грубор

ПОДУДАРАЊА У ЗООНИМСКОМ СИСТЕМУ ВУКОВОГ РЈЕЧНИКА И ЈЕДНОГ ПРИЈЕПОЉСКОГ СЕЛА
Веселин Петровић

REVIEW ARTICLES
ТРАГОМ РОМАНТИЧАРСКОГ И СЕНТИМЕНТАЛИСТИЧКОГ ДУХА ПСИХОЛОГИЈА ГУБИТКА У ДЕЛУ Ф. СКОТА ФИЦЏЕРАЛДА
Азра А. Мушовић

СОЦИЈАЛНА КОМПОНЕНТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Милош Петровић

УТЈЕЦАЈ ИНФОРМАЦИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА УШТЕДУ ЕНЕРГИЈЕ У ХОТЕЛСКИМ ПОДУЗЕЋИМА
Маша Тринајстић

УПРАВЉАЊЕ УСЛУЖНИМ ПРОЦЕСИМА: ПРИМЕР АВИОКОМПАНИЈА
Сања Весић

НЕКИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ И ЈАПАНА
Владимир Радивојевић| Сања Весић

PROFESSIONAL ARTICLES
НЕСАГЛАСНОСТИ ОКО КЉУЧНИХ ПОЈМОВА У НАСТАВИ СТРАТЕГИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА
Драгић Марић

DISPLAYS
ПАМЕТНА СЕЛА – БУДУЋНОСТ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА,
ЛЕЛА РИСТИЋ, ЖАРКО БАРБАРИЋ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, 2019.

Милош Димитријевић

2019 Volume 2

EDITORIAL

Милица Вујичић
Садржај и Уводник

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

ТЕМАТСКА МОЗАИЧНОСТ И ЖАНРОВСКЕ МОДИФИКАЦИЈЕ У САРАЈЕВСКОМ МАРЛБОРУ МИЉЕНКА ЈЕРГОВИЋА
Полина Королкова

СИСТЕМ ЗООНИМА У ВУКОВОМ РЈЕЧНИКУ
Веселин Петровић

ХРВАТСКИ ПОВИЈЕСНИ РОМАН У ВИЂЕЊИМА РУСКОГ СТРИПСКОГ УМЈЕТНИКА ЈУРЈА ПАВЛОВИЧА ЛОБАЧЕВА И ДРУГИХ ХРВАТСКИХ УМЈЕТНИКА
Ивана Божовић

СТРУКТУРНИ ПРОБЛЕМИ ФИНАНСИРАЊА ПРИВРЕДНОГ РАСТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Енес Ћоровић

REVIEW ARTICLES

СТРАТЕШКО УСМЈЕРЕЊЕ ХРВАТСКИХ ПОДУЗЕЋА – ПЛАВИ ИЛИ ЦРВЕНИ ОЦЕАНИ?
Мартина Смодила | Марко Перић |

РЕЖИМ ДЕВИЗНОГ КУРСА У СЛУЖБИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА – ПРИМЕР СРБИЈЕ, ЦРНЕ ГОРЕ, БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Зенаида Шаботић

DISPLAYS

ИМЕНА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА, ДРАГАНА НОВАКОВ, ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ИНСТИТУТ ЗА ТЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА, 2017.
Зоран Ранковић

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА – БОЈАН КРСТИЋ, ЕРНАД КАХРОВИЋ, ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ, 2018.
Виолета Домановић

2018 Volume 1

EDITORIAL

Милица Вујичић
Садржај и Уводник

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE

Емир Ћоровић
КРИВИЧНО ДЕЛО САКАЋЕЊА ЖЕНСКОГ ПОЛНОГ ОРГАНА ИЗ ЧЛАНА 121а КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА СРБИЈЕ

REVIEW ARTICLES

Наташа Ђорђевић | Ернад Кахровић | Дејан Мирчић | Мирјана Беара
БИОПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИНОВАЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ПОСЛОВНИХ ПОДУХВАТА

Горан Квргић | Лела Ристић
УНУТРАШЊИ ИЗАЗОВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Семир Вехапи
СЕГМЕНТАЦИЈА И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ

Самир Манић
ОБЈЕКТИВНА ПРОИЗВОДНА ОДГОВОРНОСТ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕНИКА У ПРАВУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

Селведин Авдић
ХЕТЕРОГЕНА ФИЛОЗОФСКА СХВАТАЊА О КАЗНИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КАЖЊАВАЊЕ МАЛОЛЕТНИКА

DISPLAY

Тамара Рађеновић
ПОСЛОВНА АНАЛИЗА И КОНТРОЛА – ИНСТРУМЕНТИ УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, БОЈАН КРСТИЋ, ЉИЉАНА БОНИЋ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, 2017.