Engleski jezik i književnost

Svrha studijskog programa

Svrha ovog studijskog programa jeste da obezbedi sticanje naučnih i stručnih znanja i veština prema potrebama društva i projektovanom društvenom razvoju, u skladu sa najvišim evropskim akademskim standardima. Ovaj studijski program, u kojem su objedinjene delatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačka delatnost, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja ima svrhu da osposobi studenta za prepoznatljive, društveno opravdane i korisne profesije i zanimanja koje su od opšte i fundamentalne važnosti za društveni razvoj.

Specifična svrha studijskog programa jeste i da obrazuje studente koji će nastaviti studije na diplomskim akademskim studijama i na doktorskim studijama iz oblasti engleskog jezika i književnosti, pružanje bazičnih znanja i veština vezanih za engleski jezik, lingvistiku, lingvističke discipline, metodiku nastave engleskog jezika, kao i za anglofone književnosti i kulture, književnu teoriju. Na ovom nivou studija naglasak je stavljen i na samo usvajanje i učenje engleskog jezika do najvšeg nivoa C2 zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Ciljevi studijskog programa

 

Po završetku studijskog programa student treba da vlada akademskim znanjima i veštinama koje uključuju:

 * znanje engleskog jezika kao stranog na najvišem nivou – C2, definisanog u dokumentu Saveta Evrope pod nazivom Zajednički evropski okvir za žive jezike.
 * znanja nauke o jeziku, nauke o književnosti i kulture anglofonih zemalja
 * znanje o prevođenju i samu veštinu predođenja
 * znanje o nastavi jezika i veštinu nastave engleskog jezika kao stranog jezika
 * pedagoška i psihološka znanja

 

Informacije

Šef studijskog programa:
dr Sabina Zajnelagić
sabinazajnelagic@gmail.com

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani filolog – anglista (Dipl. filol.angl.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: ——– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Engleski jezik i književnost

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Engleski jezik i književnost

Kompetencije diplomiranih studenata

Na teorijskom planu očekuje se da je upoznat sa osnovama gramatike, fonetike engleskog jezika i da je u stanju da pravilno koristi sve gramatičke i fonološke strukture.

U okvirima nauke o jeziku, očekuje se da je student stekao detaljne uvide u razvoj lingvistike kao nauke i u njene pojedine oblasti koje se detaljnije obrađuju u okviru predmeta i kurseva predviđenim nastavnim planom i programom. Student je takođe osposobljen da samostalno koristi relevantnu literaturu iz navedenih oblasti, kao i da postignuto znanje izlaže i brani na engleskom jeziku u pisanoj i u govornoj formi.

U okvirima metodike nastave engleskog kao stranog jezika, očekuje se da je student stekao detaljan uvid u složene procese inteligencije, mišljenja i učenja, kognitivnog razvoja, u pedagošku psihologiju, pedagoške principe i nastavne metode. U okvirima nauke o književnosti očekuje se da je student stekao detaljan uvid u istoriju i teoriju književnosti na engleskom govornom području, u njene žanrovske i tematske okvire, da je stekao uvid u književnu tradiciju engleskog govornog područja (britansku i američku), kao i u novije tokove i tendencije književnog stvaranja na engleskom jeziku. Takođe se očekuje da je student osposobljen da samostalno koristi relevantnu literaturu iz oblasti književnih nauka, kao i da postignuto teorijsko znanje i poznavanje književnih dela iz anglofone kulture iskazuje na engleskom jeziku u pisanoj i govornoj formi.

U okviru proučavanja istorije i kulture anglofonih zemalja, očekuje se da je student stekao osnovna saznanja o istorijskom razvoju, institucijama sistema i kulturnim specifičnostima Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.