Енглески језик и књижевност (МАС)

Структура студијског програма

У студијском програму је предвиђен само један обавезни предмет којим студент стиче академска знања из методологије научног истраживања. Остала три предмета јесу изборни. На тај начин студент се даље усмерава и, према сопственим интересовањима, продубљује академска знања и вештине, којима се даље оспособљава за стручно и самостално обављање делатности у областима енглеског језика, методике и наставе енглеског језика, као и лингвистике и енглеске књижевности и за самостално обављање научноистраживачке делатности у области англистике. Током другог семестра студент се оспособљаљава за самостални научноистраживачки рад и израду мастер рада.

 

 

 

Сврха студијског програма

 

Сврха овог студијског програма јесте да обезбеди стицање научних и стручних знања и вештина према потребама друштва и пројектованом друштвеном развоју, у складу са највишим европским академским стандардима. У њему су обједињене делатности високог образовања и научноистраживачка делатност.

Студент је такође оспособљен за израду дипломског мастер рада, као и за наставак студија на докторским студијама.

Информације

Шеф студијског програма:
доц. др Виолета Јањатовић
vvesic@np.ac.rs

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер филолог (Маст. филол.)

Број места: —

Школарина за самофинансирајуце студенте:   –   рс

 Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Енглески језик и књижевност (МАС)

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Енглески језик и књижевност

Циљеви студијског програма јесу:

 Циљ овог студијског програма јесте даље усавршавање у посебним областима англистичке филологије, везаним за уже научне области енглески језик и лингвистика, примењена лингвистика и методика наставе енглеског језика, као и енглеска, америчка и канадска књижевност и култура. Студенту је омогућено да се избором предмета усавршава у појединим филолошким, језичким, примењено лингвистичким, методичким и књижевним дисциплинама и сферама професионалних делатности. На тај начин студент продубљује академска знања и вештине, којима се даље оспособљава за стручно и самостално обављање делатности у областима енглеског језика и лингвистике, методике наставе енглеског језика и енглеске књижевности и за самостално обављање научноистраживачке делатности у области англистике.

 

 

 

 

 

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције: 

* познавање методолошких принципа филолошких, лингвистичких и књижевних истраживања;

* способност примене филолошких, лингвистичких, књижевно-историјских и књижевно-теоријских метода и поступака у процесу истраживања; 

* способност интрегрисања стечених академских знања у процесу решавања сложених теоријских и практичних проблема; 

* способност самосталне анализе, интерпретације и представљања резултата научноистраживачких и практичних радова; 

* способност самосталне анализе и интерпретације типова текстова са филолошког, лингвистичког и књижевног аспекта; 

* способност самосталног обављања професионалне делатности у процесу образовања, у свим делатностима у којима се указује потреба за преводиоцима енглеског језика и за темељним познавањем енглеског језика и књижевности у складу са добијеном квалификацијом.