Engleski jezik i književnost (MAS)

Struktura studijskog programa

U studijskom programu je predviđen samo jedan obavezni predmet kojim student stiče akademska znanja iz metodologije naučnog istraživanja. Ostala tri predmeta jesu izborni. Na taj način student se dalje usmerava i, prema sopstvenim interesovanjima, produbljuje akademska znanja i veštine, kojima se dalje osposobljava za stručno i samostalno obavljanje delatnosti u oblastima engleskog jezika, metodike i nastave engleskog jezika, kao i lingvistike i engleske književnosti i za samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti anglistike. Tokom drugog semestra student se osposobljaljava za samostalni naučnoistraživački rad i izradu master rada.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Svrha ovog studijskog programa jeste da obezbedi sticanje naučnih i stručnih znanja i veština prema potrebama društva i projektovanom društvenom razvoju, u skladu sa najvišim evropskim akademskim standardima. U njemu su objedinjene delatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačka delatnost.

Student je takođe osposobljen za izradu diplomskog master rada, kao i za nastavak studija na doktorskim studijama.

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master filolog (Mast. filol.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Engleski jezik i književnost (MAS)

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Engleski jezik i književnost

Ciljevi studijskog programa jesu:

 Cilj ovog studijskog programa jeste dalje usavršavanje u posebnim oblastima anglističke filologije, vezanim za uže naučne oblasti engleski jezik i lingvistika, primenjena lingvistika i metodika nastave engleskog jezika, kao i engleska, američka i kanadska književnost i kultura. Studentu je omogućeno da se izborom predmeta usavršava u pojedinim filološkim, jezičkim, primenjeno lingvističkim, metodičkim i književnim disciplinama i sferama profesionalnih delatnosti. Na taj način student produbljuje akademska znanja i veštine, kojima se dalje osposobljava za stručno i samostalno obavljanje delatnosti u oblastima engleskog jezika i lingvistike, metodike nastave engleskog jezika i engleske književnosti i za samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti anglistike.

 

 

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije: 

* poznavanje metodoloških principa filoloških, lingvističkih i književnih istraživanja;

* sposobnost primene filoloških, lingvističkih, književno-istorijskih i književno-teorijskih metoda i postupaka u procesu istraživanja; 

* sposobnost intregrisanja stečenih akademskih znanja u procesu rešavanja složenih teorijskih i praktičnih problema; 

* sposobnost samostalne analize, interpretacije i predstavljanja rezultata naučnoistraživačkih i praktičnih radova; 

* sposobnost samostalne analize i interpretacije tipova tekstova sa filološkog, lingvističkog i književnog aspekta; 

* sposobnost samostalnog obavljanja profesionalne delatnosti u procesu obrazovanja, u svim delatnostima u kojima se ukazuje potreba za prevodiocima engleskog jezika i za temeljnim poznavanjem engleskog jezika i književnosti u skladu sa dobijenom kvalifikacijom.