Srpski jezik i književnost (MAS)

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa jeste obrazovanje i usavršavanje naučnog podmlatka za oblast srbistike i nauke o književnosti, kao i njihovo osposobljavanje za dalji naučnoistraživački rad i usavršavanje. Imajući u vidu značaj nacionalne filologije i njenu inkorporiranost u sve sfere života i rada, stručnjaci ovih profila imaju društveno opravdane i korisne kompetencije. Diplomske akademske studije srpske književnosti osmišljene su tako da na celovit i produbljen način osposobljavaju studente za prosvetnu delatnost, za rad u naučnim institutima, institucijama kulture i u medijima.

Svrha ovog Studijskog programa jeste obrazovanje studenata iz oblasti filologije, na nivou diplomskih akademskih studija, koje omogućuju:

 * osposobljavanje za rad u osnovnim i srednjim školama,
 * osposobljavanje za rad u specijalizovanim filološkim gimnazijama,
 * priprema za dalje obrazovanje, priprema za dalje obrazovanje u oblasti prosvete, ili za naučnoistraživački rad,
 * osposobljavanje za rad na univerzitetu.

Poznavanje teorijskih znanja studentu omogućava samostalni rad, sposobnost prepoznavanja i rešavanja problema, kao i dalje profesionalno usavršavanje.

 

 

 

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa jesu:

 * upućivanje studenata u osnovne teorijske, metodološke i aplikativne dimenzije istraživanja u oblasti filologije;
 * upućivanje studenata u prošireno dijahronijsko sagledavanje istorijskih tokova srpske kulture sa stanovišta modernih teorijsko-metodoloških i kulturoloških pristupa;
 * sticanje sposobnosti za primenu stečenih znanja u rešavanju praktičnih problema;
 * razvijanje kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u rešavanju aktuelnih problema u okviru filoloških naučnih disciplina.

 

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master filolog (Mast. filol.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu Srpska književnost i jezik (MAS)

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Srpski jezik i književnost

Kompetencije diplomiranih studenata

Kompetencije koje student stiče završetkom ovog programa odnose se na:

 * praćenje i razumevanje savremenih kretanja u oblasti filologije na mikro, makro i globalnom nivou;
profesionalnu i naučnu komunikaciju, odnosno sposobnost samoevaluacije i kritičkog promišljanja vlastitih i tuđih rezultata;
 * praćenje dostignuća u oblasti filologije kako u nauci, tako i u praksi, kao i njihovu primenu, odnosno poznavanje najznačajnijih pravaca književne kritike i teorije u Evropi i SAD u drugoj polovini XX i s početka XXI veka;
 * uvid i razumevanje u osobenosti književnosti na orijentalnim jezicima i književnog stvaralaštva u Sandžaku.