Psihologija

Struktura studijskog programa

Studijski program osnovnih akademskih studija Psihologija pripada polju društveno-humanističkih nauka, traje četiri godine (osam semestara) i ima ukupno 240 ESPB bodova (60 po studijskoj godini, 30 po semestru). Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u rasporedu predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u specifikacijama predmeta. Usklađen je sa principima Bolonjske deklaracije Evropskih Univerziteta i okvirima studijskih programa Psihologije u Evropskoj zajednici. Student koji završi ovaj studijski program stiče zvanje diplomiranog psihologa.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Psihologija jeste da obezbedi sticanje naučnih i stručnih znanja i veština prema potrebama društva i projektovanom društvenom razvoju, u skladu sa najvišim standardima.

Informacije

Šef studijskog programa:
dr Anida Fazlagić
anvrcic@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani psiholog  (Dipl. psihol.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: —– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija – stari program

Broj mesta na studijskom programu - Psihologija

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Psihologija

Ciljevi studijskog programa

Upoznavanje studenata sa predmetom, osnovnim metodama i razvojem psihologije kao nauke i struke; Osposobljavanje studenata za kritičko analiziranje stručne literature i samostalno kompariranje teorijskih modela; Razvijanje eklektičnog pristupa problemima, kao i razumevanje odnosa psihologije i drugih srodnih disciplina; Ovladavanje osnovnim psihološkim pojmovima i vodećim teorijskim sistemima; Osposobljavanje studenata za dizajniranje osnovnih metodoloških nacrta istraživanja i samostalnu primenu statističkih metoda u oblasti društveno-humanističkih nauka i srodnim disciplinama; Upoznavanje studenta sa osnovnim principima kognitivnog funkcionisanja čoveka, procesima opažanja, učenja, pamćenja i mišljenja; Upoznavanje studenta sa osnovnim principima psihičkog razvoja čoveka i specifičnim karakteristikama pojedinih razvojnih perioda; Uvođenje studenta u različite pravce razvoja i primene psihologije u cilju njegovog opredeljenja za određeni uži profesionalni profil; Usvajanje stavova, vrednosti i ponašanja u skladu sa humanističkim opredeljenjem psihološke nauke i struke, razvijanje i razumevanje etičkih standarda i normi, kao i njihova praktična primena u radu.

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Profesionalnost, pokazuje svest, osetljivost i veštine u radu sa različitim pojedincima i zajednicama različitog kulturnog, etničkog i drugog porekla; primenjuje etičke standarde i koncepte, poznaje zakonski okvir profesionalnog rada psihologa sa pojedincima, grupama i organizacijama; primenjuje pristup refleksivne prakse, samoevaluacije i unapređenja svojih kompetencija, uz adekvatnu brigu o sebi; socijalna i komunikacijska kompetencija; naučna kompetencija; kompetencije za praktičnu primenu psiholoških znanja; kompetencije za obrazovni rad; sistemske kompetencije.