Agronomija

Struktura studijskog programa

           Studijski program osnovnih akademskih studija Agronomija traje 3 godine, odnosno 6 semestara. Program se sastoji iz ukupno 36 + 3 predmeta (uključujući 2 stručne prakse i 1 završni rad) i to: 27 obaveznih (uključujući i 2 stručne prakse i 1 završni rad) i 12 izbornih predmeta. U svakom semestru student može da stekne 30 ESPB, što za 6 semestara čini ukupno 180 ESPB. Nastava je teorijska i praktična iz većine predmeta. Stručna praksa predviđena je u petom i šestom semestru, i obezbeđuje ukupno 4 ESPB. Završni rad je predviđen kao poseban predmet u šestom semestru studija i obezbeđuje 4 ESPB. Od stranih jezika predviđeno je izučavanje engleskog jezika. Nastava se realizuje kroz predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, terenske vežbe, seminarske radove, kao i kroz interaktivnu nastavu. U okviru svakog predmeta predviđeno je obavezno kontinuirano praćenje sticanja znanja i veština studenta tokom semestra putem provere rezultata na kolokvijumima i testovima znanja, kao i na završnom ispitu na kraju semestra.

 

 

Svrha studijskog programa

Svrha je formiranje visoko obrazovanih kadrova radi ostvarivanja profesionalnih (obrazovnih, stručnih, istraživač) aktivnosti u oblasti agronomije, kao značajnog stanovišta za tržište rada i relevantnosti za dalje školovanje. Vrsta i režim prilagođeni su potrebama razvoja agronomije kao značajnog objedinjujućeg dela poljoprivredne proizvodnje i društva.

 

 

 

 

Informacije

Šef departmana:
doc. dr Dragan Ćirković
@np.ac.rs

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
180 ESPB

Akademski naziv:
Inženjer poljoprivrede

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente: —- rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija – stari program

Broj mesta na studijskom programu - Agronomija

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje Ukupno
Agronomija

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte sposobnosti određivanja, formulisanja, analiziranja i rešavanja problema u poljoprivredi, te sposobnosti primene stečenog znanja u praksi, kao i efikasnost u pojedinačnom i timskom radu, ali i u radu u multidisciplinarnom okruženju.