Hemija (MAS)

Struktura studijskog programa

Svrha ovog Studijskog programa jeste obrazovanje studenata iz oblasti hemije na nivou diplomskih akademskih studija, koje obezbeđuju produbljivanje znanja u sledećim oblastima:

 * obrazovanje stručnjaka hemičara sposobnog da obavlja i rukovodi raznovrsnim poslovima u oblastima gde su primenjiva znanja iz hemije i ekologije: u naučnoistraživačkim laboratorijama, akreditovanim laboratorijama za kontrolu kvaliteta, biotehnološkim i razvojnim laboratorijama, zavodima za monitoring i zaštitu životne sredine, kao i u raznim oblastima industrije, poljoprivrede, medicine i slično;
 * obrazovanje stručnjaka za rukovođenje i kreiranje politike u institucijama koje se bave monitoringom u životnoj sredini;
 * osposobljavanje za rad u osnovnim i srednjim školama.

 

Ciljevi studijskog programa

 

Ciljevi Studijskog programa  usmereni su na sticanje veština i specifičnih znanja, u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti hemijske nauke i prakse.

Ciljevi Studijskog programa jesu:

 * upućivanje studenata u osnovne teorijske, metodološke i aplikativne dimenzije istraživanja u oblasti hemije;

 * sticanje sposobnosti za primenu stečenih znanja u rešavanju praktičnih problema;

 * sticanje znanja potrebnih za dalje usavršavanje i razvijanje svesti o potrebama permanentnog obrazovanja;

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master hemičar

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Hemija (MAS)

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Hemija

Kompetencije diplomiranih studenata

Kompetencije koje student stiče završetkom studijskog programa, odnose se na:

 * usvajanje metodoloških principa u rešavanju hemijsko-ekoloških problema (kvantitativnih i kvalitativnih analiza, korišćenje hemijskih modela);
 * ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za obavljanje visokostručnih i analitičkih poslova u oblasti hemije, tehnologije, ekologije itd;
 * praćenje dostignuća u hemijskoj nauci i praksi, i njihovu primenu;
 * sposobnost primene stečenih znanja u rešavanju konkretnih problema;
 * sposobnost uspešnog prenošenja znanja i razvijanja ekološke svesti kod mladih, kao i razvijanju pravilnog ekološkog stava prema životnoj sredini, u skladu s principima održivog razvoja.