Hemija

Struktura studijskog programa

Studijski program osnovnih akademskih studija Hemija, traje četiri godine (8 semestara), ima ukupno 240 ESPB bodova, pripada polju prirodno-matematičkih nauka i daje stručni naziv diplomirani hemičar. Na prvoj godini studija izučava se 9 nastavnih predmeta. Na drugoj godini  izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih su 2 izborna od 4 ponuđena. Na trećoj godini  izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih je 6 obaveznih, a 2 nastavna predmeta student bira od 4 ponuđena. Na četvrtoj godini  izučava se 8 nastavnih predmeta, od kojih je 5 obaveznih, a 2 izborna nastavna predmeta student bira od 4 ponuđena.

 

 

Svrha studijskog programa

Obrazovanje stručnjaka za raznovrsne poslove koji zahtevaju poznavanje hemije, sposobnost primene savremenih saznanja iz ove oblasti, kao i osposobljavanje studenata za dalje usavršavanje. Jasno definisana i prepoznatljiva svrha i društvena uloga u obrazovanju stručnjaka hemičara za obavljanje raznih poslova u oblastima gde su primenjiva znanja iz hemije, u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, u naučnoistraživačkim laboratorijama, u industriji, u školama, u razvojnim laboratorijama, u zavodima za monitoring i zaštitu životne sredine, kao i oblastima medicine, farmacije, poljoprivrede i slično.

 

 

 

Informacije

Šef studijskog programa:
doc. dr Enisa Selimović
eselimovic@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani hemičar

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente: ———- rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija – stari program

Broj mesta na studijskom programu - Hemija

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Hemija

Ciljevi studijskog programa

Osposobljavanje za praktični rad na poslovima koji zahtevaju znanja iz oblasti hemije; da svršeni studenti po završetku studija znaju da primene stečena znanja u rešavanju praktičnih problema; sticanje osnovnih znanja za dalje usavršavanje; razvijanje sposobnosti za timski rad; međusobni transfer znanja i razmenu praktičnih iskustava, što će dodatno doprineti unapređenju njihovih znanja; osposobljavanje studenta za samostalnu primenu znanja, za rad i rukovođenje zakonitostima u hemijskim laboratorijama, kao i u industriji; da stečena znanja i veštine koriste za svoje dalje stručno usavršavanje i završavanje viših stepena stručnog i naučnog obrazovanja (master akademske i doktorske studije); formirani stručnjaci biće osposobljeni da efikasno prate dostignuća u oblasti hemije i njihovu primenu.

Kompetencije diplomiranih studenata

Razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja; ovladavanje veštinama neophodnih za obavljanje visokostručnih, upravljačkih i analitičkih poslova iz širokog područja hemije i zaštite čovekove sredine; sposobnosti analize problema i nalaženje rešenja; sposobnosti prezentovanja svoga rada; primenu stečenih znanja u praksi; mogućnost stručne i naučne komunikacije sa institucijama EU, kao i sa neposrednim privrednim okruženjem; kreativno korišćenje savremene informacione i komunikacione tehnologije; kombinovanje stečenih teorijskih i praktičnih znanja u cilju analize i rešavanja konkretnih hemijskih problema, u širem kontekstu i etičkih pitanja; korišćenje literature u skladu sa potrebom širenja svojih znanja.