Poljoprivredna proizvodnja

Struktura studijskog programa

           Na prvoj i drugoj godini studija izučava se po 10 obaveznih nastavnih predmeta. Na trećoj i četvrtoj godini studija izučava se po 10 nastavnih predmeta, od kojih je 6 obaveznih, a 4 nastavna predmeta student bira od 12 ponuđenih. Rukovodilac Studijskog programa savetuje studente o konkretnom izboru 8 izbornih sa liste od 24 predmeta. U toku studija izvode se laboratorijske vežbe i praktična – terenska nastava.

Studenti koji uspešno završe ovaj program stiču zajedničku diplomu Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Svrha studijskog programa

 

Svrha studijskog programa jeste obrazovanje stručnjaka u oblasti Poljoprivredne proizvodnje, koji mogu obavljati raznovrsne poslove koji zahtevaju primenu savremenih saznanja iz ove oblasti, kao i osposobljavanje studenata za dalje usavršavanje.

Visoko obrazovani stručnjaci u oblasti Poljoprivredne proizvodnje neophodni su za pravilno upravljanje resursima i uvećanje njihove vrednosti, jer je imperativ vremena organizacija racionalne i održive proizvodnje.

Inženjeri poljoprivrede osposobljavaju se za:

 * primenu savremenih tehnologija u proizvodnji zdravstveno bezbednih životnih namirnica;
 * adekvatnu organizaciju efikasne i efektivne proizvodnje s maksimalnim ekonomskim efektima, uz rigoroznu kontrolu kvaliteta proizvoda;
 * implementaciju neophodnih standarda kvaliteta u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

 

 

 

 

Informacije

Šef studijskog programa:
doc. dr Dragan Ćirković
@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani inženjer poljoprivrede

Broj mesta:

Školarina za samofinansirajuće studente: —- rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

 

Broj mesta na studijskom programu - Poljoprivredna proizvodnja

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Poljoprivredna proizvodnja

Ciljevi studijskog programa

Posle stečenih znanja iz oblasti hemije, biologije, informatike, pedologije, genetike, stočarstva, fitofarmacije, ratarstva i povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva, tehnologije zaštite bilja, organske biljne proizvodnje, pčelarstva, ribarstva, poljoprivredne mehanizacije, menadžmenta u poljoprivredi, tehnologije u voćarstvu, tehnologije animalnih proizvoda, hortikulture, bezbednosti i kvaliteta hrane, upravljanja kvalitetom u agrobiznisu i farm menadžmenta, program osnovnih akademskih studija poljoprivredna proizvodnja treba da obezbedi postizanje sledećih ciljeva:

da svršeni studenti razumeju i znaju da primene stečena znanja u rešavanju praktičnih problema,
osposobljavanje studenata za samostalnu primenu znanja u poljoprivredi, prehrambenoj industriji, u državnim, administrativnim i organima lokalne samouprave, u prosveti, kao i drugim privrednim subjektima,
osposobljanje za primenu svoga znanja, razumevanja i sposobnosti za rešavanje problema u novom ili nepoznatom okruženju, kao i u širim ili multidisciplinarnim kontekstima, koji su povezani sa tehničko-tehnološkim poljem.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Kompetencije koje student stiče završetkom studijskog programa odnose se na:

 * sposobnost razumevanja i rešavanja problema u različitim situacijama koje proističu tokom rada vezanog za biotehničku naučnu oblast;

 * sposobnost integracije znanja u rešavanju složene problematike;

 * sposobnost plasiranja i publikovanja različitih naučnih i stručnih informacija, davanje mišljenja i razmenjivanje ideja;

 * sposobnost primene stečenih fundamentalnih znanja iz biotehničkih i srodnih prirodnih nauka;

 * sposobnost efikasne naučne komunikacije; formiranje stava o neophodnosti permanentnog usavršavanja.

Po sticanju zajedničke diplome student može nastaviti studije na Univerzitetu u Beogradu – Poljoprivrednom fakultetu na master, specijalističkim i doktorskim studijama.