Prehrambena tehnologija (MAS)

Struktura studijskog programa

Svrha ovog Studijskog programa jeste obrazovanje studenata iz oblasti prehrambene tehnologije na nivou diplomskih akademskih studija, koje obezbeđuju produbljivanje znanja u sledećim oblastima:

 * obrazovanje stručnjaka sposobnog da obavlja i rukovodi raznovrsnim poslovima i kreira politiku u  oblastima gde su primenjiva znanja iz prehrambene tehnologije: u naučnoistraživačkim laboratorijama, akreditovanim laboratorijama za kontrolu kvaliteta, biotehnološkim i razvojnim laboratorijama;
 * obrazovanje stručnjaka za rukovođenje i kreiranje politike u institucijama koje se bave monitoringom u životnoj sredini;
 * osposobljavanje za rad u srednjim stručnim školama;
 * priprema za dalje obrazovanje, bilo da se radi o obrazovanju za rad u oblasti industrije, prosvete, ili istraživanja;
 * podsticanje razvoja prehrambene tehnologije u celini.

Ciljevi studijskog programa

 

 * upućivanje studenata u osnovne teorijske, metodološke i aplikativne dimenzije istraživanja u oblasti prehrambene tehnologije;
 * razvijanje svesti o neophodnosti zaštite životne sredine na principima održivog razvoja;
 * sticanje sposobnosti za primenu stečenih znanja u rešavanju praktičnih problema;
 * razvijanje svesti o potrebi permanentnog obrazovanja;
 * sticanje znanja potrebnih za dalje usavršavanje;
 * razvijanje sposobnosti za kvalitativnu i kvantitativnu analizu i procene kvaliteta svog rada, kao i rada saradnika.

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master inženjer tehnologije (Mast. inž.tehnol.)

Broj mesta: –

Školarina za samofinansirajuće studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Prehrambena tehnologija

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Prehrambena tehnologija

Kompetencije diplomiranih studenata

Kompetencije koje student stiče završetkom Studijskog programa odnose se na:

 * usvajanje metodoloških principa u rešavanju prehrambeno tehnoloških problema (upravljanje operacijama i procesima);

 * ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za obavljanje visokostručnih poslova u oblasti prehrambene tehnologije, s posebnim nivoom specijalizacije u oblastima tehnologije mesa i proizvoda od mesa, i tehnologije mleka i mlečnih proizvoda;

 * praćenje dostignuća u nauci i praksi prehrambene tehnologije, i njihovu primenu;

 * korišćenje stručne literature radi sticanja novih znanja iz oblasti prehrambene tehnologije;

 * sposobnost primene stečenih znanja u rešavanju konkretnih problema;

 * sposobnost uspešnog prenošenja znanja i razvijanja ekološke svesti kod mladih, kao i razvijanje pravilnog ekološkog stava prema životnoj sredini, u skladu s principima održivog razvoja.