Испитна питања – Техничко-технолошке науке

ПРВА ГОДИНА

Економика градјења
Нацртна геометрија 1
Архитектура – Ликовне форме 2 питања
ГРАФИЧКЕ И ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 1
Основи урбанизма
Архитектонска физика
Историја архитектуре и уметности 1
Историја архитектуре и уметности 2
Елементи пројектовања
Графичке и визуелне комуникације 1
Графичке и визуелне комуникације 2
Ликовне форме 1
Ликовне форме 2
Математика
Нацртна геометрија 2
Основи урбанизма
Увод у архитектуру
Архитектонске конструкције 1
Нацртна геометрија 1
Увод у архитектонске конструкције

ДРУГА ГОДИНА

Урбано уређење простора
Историја архитектуре и уметности 3

Отпорност материјала

Примена рацунара 1
Принципи конструисања
Пројектовање – становање 1
Пројектовање – становање 2
Савремена архитектура
Енглески језик 1
Енглески језик 2
Архитектонске конструкције 2
Архитектонске конструкције 3
Примена рацунара 2

Урабнистичко и просторно планирање

ТРЕЋА ГОДИНА

Пројектовање приврдни објекти 1 питања
Бетонске конструкције
Челичне и дрвене конструкције

Грађевинске инсталације
Грађевински материјали
Економика грађења
Отпорност материјала
Конструктивни системи
Пројектовање – школе
Пројектовање – урбани контекст

Регулатива у грађевинарству

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Посебни проблеми у Архитектури и Урбанизму
Архитектура и енергија
Механика тла и фундирање
Организација и тех.градјења – завршни испит
Пројектовање ентеријера 1
Пројектовање ентеријера 2
Пројектовање – објекти цултуре
Заштита и ревитализација

ЛИТЕРАТУРА
САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА

1-Увод+18.век
2-19-ти век
3-Потрага за новом формом
4-ПоцетакВека_УС
5-БецкаСецесија&Лос
6-WеркбундЕкспресионизамФутуризам
7-ДеСтијлБаухаусКонструктивизам
8-ЛеЦорбусиер
9-Миес&Скандинавиа
10-ПозниФЛWригхт&МиесУСА
11-КасниЛеЦорбусиер&Алто

ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И УМЕТНОСТ 1

1Увод
2-НеолитскаАхитектура
2Праистријска_Уметност
2ПреистријаПоредјења
3-СтариБлискиИсток
4-ЕгипатИ
5-ЕгипатИИ
6-ЕгејскаУметност
7-ГрцкаИ
8-Рани-Високи Класицни Период
9-ПознаКласика&Хеленизам
10-Етрурска и РимскаУметност_И
11-РимИИ-Рано Царство
12-РимИИИ-ВискоиПозноЦарство
Ум1КомпарацијеПримери1
Ум1КомпарацијеПримери2

ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И УМЕТНОСТ 2

1Увод
1-ДобаТетрархије
2-Јеврејска&РанохрисцанскаУметност
3-ВизантијскаУметностИ
4-Византија ИИ
5-ИсламскаУметностИ
6-ИсламскаУметностИИ
7-РаниСредњиВекЗапад
8-Каролинзи&Отони
9-Романика
10-ГотскаАрхитектура
11-Готика-Скулптура&Витраз

ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Настава
Програм,2.ао5.2
Упутство за вежбе – канализација
Презентације
Санитарни уредјаји 1
Санитарни уредјаји 2
Електроинсталације 1
Електроинсталације 2
Водовод 1
Водовод 2
Скрипте
Просторне потребе за санитарне уредјаје
Грејање

 

Веб програмирање

Рачунарске мреже

Алгоритми и структуре података

Објектно орјентисано програмирање 2

Технике визуелног програмирања

Комуникологија

Архитектура рацунара 1

Веб дизајн

Дигитална електроника

Висепроцесорски системи

Линеарна алгебра

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Психологија образовања / Доц. др Мирјана Беара

Комуникологија / Миладин Костић

Енглески језик / Виолета Јањатовић

Објектно орјентисано програмирање 1 / Сафет Пурковић

Објектно оријентисаног програмирања / Проф. др Братислав Мириц

Пројектовање софтвера/ Проф. др Братислав Мириц

Електронско пословање / Алдина Пљасковић
Електронско пословање – везбе / Алдина Пљасковић

Рачунарска графика/ Алдина Пљасковић

Информациони системи / Алдина Пљасковић

Интеракција човек рачунар – везбе / Алдина Пљасковић

Алгоритми и структуре – везбе / Алдина Пљасковић

Нумеричка анализа – предавање / Ненад Цакић
Нумеричка анализа – везбе / Ненад Цакић

Технике визуелног програмирања – Објектно орјентисано програмирање 2 / Улфета Маровац

Алгоритми и структуре података / Улфета Маровац

Дигиталне комуникације/ Едис Мекић

Основи аудио и видео технологија/ Едис Мекић

Дигитална електроника / Ирфан Фетаховић