Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK)

Na 52. sastanku Savetodavne grupe za Evropski okvir kvalifikacija održanog 4. i 5. februara 2020. godine u Briselu, usvojen je Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK), uključujući i dodatni izveštaj o samoproceni NOKS-a u oblasti visokog obrazovanja u odnosu na okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (OK-EPVO), nakon čega je isti i objavljen na sajtu Evropske komisije Reports on the referencing of national qualifications frameworks to the EQF | Europass.
Usvajanjem ovog Izveštaja okvir kvalifikacija Republike Srbije povezan je sa Evropskim okvirom kvalifikacija, odnosno uspostavljena je jasna i transparentna veza između osam nivoa kvalifikacija Republike Srbije i osam nivoa kvalifikacija Evropskog okvira kvalifikacija.
Srpska i engleska verzija navedenog Izveštaja objavljena je u prilozima: