Јавне набавке

Обавечтење о обустави поступка јавне набавке
Обуставља се поступак набавке услед проглашења ванредног стања а у складу са Одлуком Владе Републике Србије.
Позив за подношење понуда ЈНОП-14/19-01
Конкурсна документација ЈНОП-14/19-01

Обједињена набавка добара на пројекту ЕРАЗМУС+КА2 ДУАЛЕДУ – рачунарска опрема, софтвери и лабораторијска опрема

За детаљне информације: http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/nabavke/jnabavke.php

Рок за достављање понуда: 15.11.2018. године до 11:00 часова
Контакт особа: доц. др Жарко Мишковић,
Контакт телефон: 064/1832-989

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-13/18

Одлука о додели уговора ЈНМВ-13/18

Додатна објашњења ЈНМВ-13/18

Измењене странице број 7,8,9 и 22 конкурсне документације број ЈНМВ-13/18

Позив за подносење понуда ЈНМВ-13/18

Конкурсна документација ЈНМВ-13/18

Прилози:

Технички опис

Предмер радова

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-12/18

Odluka o dodeli ugovora JNMV-12/18

Poziv za podnosenje ponuda JNMV-12/18

Konkursna dokumentacija JNMV-12/18

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-12/18
Одлука о додели уговора ЈНМВ-12/18
Позив за подносење понуда ЈНМВ-12/18
Конкурсна документација ЈНМВ-12/18

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 08-18
Обавештење о обустави поступк ЈНМВ 08-18
Позив за подносење понуда ЈНМВ-08/18
Конкурсна документација ЈНМВ-08/18
Прилози:
Технички опис
Предмер радова

Обавештење о закљуценом уговору за ЈНМВ-05/18
Одлука о додели уговора ЈНМВ-05/18
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Одговори на питања и додатна појашњења у поступку набавке број ЈНМВ-05/18
Измењена страница број 22/32 конкурсне документације
Позив за подносење понуда ЈНМВ-05/18

Konkursna dokumentacija JNMV-05/18

Обавештење о закљуценом уговору за ЈНМВ-03/18 – Партија 1
Обавештење о закљуценом уговору за ЈНМВ-03/18 – Партија 2
Одлука о додели уговора ЈНМВ-03/18
Измењене стране конкурсне документације ЈНМВ-03/18
Позив за подносење понуда ЈНМВ-03/18
Конкурсна документација ЈНМВ-03/18

Обавештење о закљуценом уговору за ЈНМВ-02/18
Одлука о додели уговора ЈНМВ-02/18
Позив за подносење понуда ЈНМВ-02/18
Конкурсна документација ЈНМВ-02/18

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ-01/18
Одлука о додели уговора ЈНМВ-01/18
Позив за подносење понуда ЈНМВ-01/18
Конкурсна документација ЈНМВ-01/18

План јавних набавки за 2018 годину
Прве измене и допуне Плана набавки за 2018 годину

Обавештење о закљученом уговору ЕРАСМУС-02/17
Одлука о додели уговора ЕРАСМУС-02/17
Позив за подносење понуда ЕРАСМУС-02/17
Конкурсна документација

ERASMUS-02/17

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-11/17
Одлука о додели уговора ЈНМВ-11/17
Позив за подносење понуда ЈНМВ-11/17
Конкурсна документација ЈНМВ-11/17

Обавештење о закљученом уговору ЈНОП-09/17
Одлука о додели уговора ЈНОП-09/17
Позив за подносење понуда ЈНОП-09/17
Конкурсна документација ЈНОП-09/17

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-04/17
Одлука о додели уговора за ЈНМВ-04/17
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ-04/17
Додатна обавештења у поступку набавке број ЈНМВ-04/17
Измењене стране конкурсне документације ЈНМВ-04/17
Позив за подносење понуда ЈНМВ-04/17
Конкурсна документација ЈНМВ-04/17

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-04/17
Одлука о додели уговора за ЈНМВ-04/17
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ-04/17
Додатна обавештења у поступку набавке број ЈНМВ-04/17
Измењене стране конкурсне документације ЈНМВ-04/17
Позив за подносење понуда ЈНМВ-04/17
Конкурсна документација ЈНМВ-04/17

Позив за подносење понуда ЈНМВ-04/17

Конкурсна документација ЈНМВ-04/17

Одлука о обустави поступка за партију 3 – термовизијска камера
Обавештење о закљученом уговору за партију 1А
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Додатна објашњења 8
Додатна објашњења 7
Додатна објашњења 6
Додатна објашњења 5
Додатна објашњења 4
Додатна објашњења 3
Додатна објашњења 2
Додатна објашњења 1
Позив за подносење понуда ЕРАЗМУС + КА2 01/2017
Конкурсна документација ЕРАЗМУС + КА2 01

/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-03/17
Одлука о додели уговора за ЈНМВ-03/17
Позив за подносење понуда ЈНМВ-03/17
Конкурсна документација ЈНМВ-03/17

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-01/17
Одлука о додели уговора за ЈНМВ-01/17
Позив за подносење понуда ЈНМВ-01/17
Конкурсна документација ЈНМВ-01/17

План јавних набавки за 2017 годину
Прве измене и допуне плана набавки
Друге измене и допуне плана набавки
Треће измене и допуне плана набавки

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-14/16
Одлука о додели уговора за ЈНМВ-14/16
Измене страница 11/38 и 24/38 Конкурсне документације број ЈНМВ-14/16
Позив за подносење понуда ЈНМВ-14/16
Конкурсна документација ЈНМВ-14/16

 

Графички прилози ЈНМВ-14/16

Обавештење о закљученом уговору – ЈНОП 13/16
Одлука о додели уговора за ЈНОП 13/16
Позив за подносење понуда ЈНОП-13/16
Конкурсна документација ЈНОП-13/16

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-12/16
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 12/16
Позив за подносење понуда ЈНМВ-12/16
Конкурсна документација ЈНМВ-12/16

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-11/16
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 11/16
Позив за подносење понуда ЈНМВ-11/16
Конкурсна документација ЈНМВ-11/16

 

Dodatna objašnjenja za JNMV JNMV-11/16

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-04/16
Одлука о додели уговора за Јавну набавку број ЈНМВ-04/16
Позив за подносење понуда ЈНМВ-04/16
Конкурсна документација

JNMV-04/16

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-01/16
Позив за подносење понуда ЈНМВ-01/16
Конкурсна документација ЈНМВ-01/16

Прве измене и допуне плана јавних набавки за 2016 годину
Друге измене и допуне плана јавних набавки за 2016 годину
Треће измене и допуне плана јавних набавки за 2016 годину
Четврте измене и допуне плана

јавних набавки за 2016 годину
План јавних набавки за 2016 годину