Karijerni centar DUNP: traži se znanje primenjivo u praksi

Postoje realne mogućnosti da se zahvaljujući inovativnim rešenjima i znanju studenata računarske tehnike i softverskog inženjerstva unapredi rad preduzeća „Parking-servis“ u Novom Pazaru. To je zaključeno danas prilikom posete direktora tog preduzeća Armina Mehovića Karijernom centru Studentskog parlamenta Državnog univerziteta. Ideju da se studenti ove visokoškolske ustanove uključe u izradu centralizovanog soffvera za potrebe parking servisa podržao je rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Miladin Kostić. Dogovoreno je da se studenti detaljno upoznaju sa problemima i potrebama ovog preduzeća, da se potom definiše projektni zadatak, raspiše konkurs i odabere najbolje rešenje.