Економија (МАС)

ekonomija3
ИНФОРМАЦИЈЕ
Шеф студијског програма:
Доц. др Ернад Кахровић
ekahrovic@np.ac.rs