Informatika i fizika

Struktura studijskog programa

    

     Ovaj Studijski program nudi kurseve iz informatike, fizike i opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 40 predmeta u okviru Studijskog programa, obavezna su 33 predmeta, 7 izbornih biraju se iz grupe od 12. U prvoj godini studija svi predmeti su obavezni i jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je 75 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi 6 bodova.

 

Svrha studijskog programa

 

Osnovna svrha ovog Studijskog programa jeste:

 * obrazovanje studenta za jasno prepoznavanje i definisanje profesije vezano za informatiku i fiziku u savremenom društvu,
 * sticanje kompetencija za rad na poslovima nastave u osnovnom obrazovanju,
 * unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva u regionu Novog Pazara i Srbiji kao i unapređivanje nivoa i raznovrsnosti ponude visokoškolskog obrazovanja u Republici Srbiji.

 

Informacije

Šef studijskog programa:
doc. dr Dženis Pučić
@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani profesor informatike i fizike (Dipl. prof. inform. i fiz.)

Broj mesta: –

Školarina za samofinansirajuce studente: —– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Informatika i fizika

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Informatika i fizika

Ciljevi studijskog programa


Da se studentima obezbede kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti informatike i fizike,
da studenti usvoje i prenesu znanja i veštine iz oblasti informatike i fizike,
da se razvija kreativnost u radu studenata.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem ovog Studijskog programa studenti će dobiti potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspešno realizovanje svih obrazovnih programa iz područja informatike i fizike na nivou osnovne škole. Biće osposobljeni za izvođenje svih vrsta nastave: redovne, dodatne, izborne i dopunske.