Информатика и математика (МАС)

Структура студијског програма

Овај Студијски програм нуди курсеве из информатике, математике, и психолошко-педагошког образовања. У првом семестру обавезна су 3 предмета, а два су изборна са листе од 3. Сви предмети су једносеместрални. За сваки предмет предвиђено је 75 часова активне наставе по семестру. Сваки предмет носи 6 бодова. Други семестар је предвиђен за СИР и израду мастер рада.

 

.

 

Сврха студијског програма

 

 

Основна сврха овог Студијског програма јесте:

 * образовање студената за јасно препознавање и дефинисање професије везано за информатику и математику у савременом друштву,
 * стицање компетенција за рад на пословима наставе у средњем и основном образовању.

 

 

Информације

Трајање студија: 1 година (2 семестра)
60 ЕСПБ

Академски назив:
Мастер професор информатике и математике (Маст. проф. информ. мат.)

Број места: –

Школарина за самофинансирајуце студенте:   –   рс

 Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Информатика и математика

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

МАС Информатика и математика

Циљеви студијског програма јесу:

 


 * да се студентима обезбеди квалитетно опште, као и професионално образовање из области информатике и математике,
 * да студенти усвоје и пренесу знања и вештине из области информатике и математике,
 * да се развија креативност у раду студената.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем овог Студијског програма студенти ће добити потребне стручне, педагошко-психолошке компетенције за успешно реализовање свих образовних програма из подручја информатике и математике на нивоу основне и средње школе. Биће оспособљени за извођење свих врста наставе: редовне, додатне, изборне и допунске.