Informatika i matematika

Struktura studijskog programa

    

   Ovaj Studijski program nudi kurseve iz informatike matematike, fizike i opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 40 predmeta u okviru Studijskog programa obavezna su 33 predmeta, 7 izbornih, koji se biraju iz grupe od 12. U prvoj godini studija svi predmeti su obavezni. Svi predmeti su obavezni i jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je 75 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi 6 bodova.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Osnovna svrha ovog Studijskog programa jeste:

 * obrazovanje studenta za jasno prepoznavanje i definisanje profesije vezano za informatiku i matematiku u savremenom društvu,
 * sticanje kompetencija za rad na poslovima nastave u osnovnom obrazovanju,
 * unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva u regionu Novog Pazara i Srbiji, kao i unapređivanje nivoa i raznovrsnosti ponude visokoškolskog obrazovanja u Srbiji.

 

Informacije

Šef studijskog programa:
doc. dr Dženis Pučić
@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani profesor informatike i matematike (Dipl. prof. inform. i mat.)

Broj mesta: —-

Školarina za samofinansirajuce studente: —– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Informatika i matematika

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Informatika i matematika

Ciljevi studijskog programa


Da se studentima obezbede kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti informatike i matematike,
da studenti usvoje i prenesu znanja i veštine iz oblasti informatike i matematike,
da se razvija kreativnost u radu studenata.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem ovog Studijskog programa studenti će dobiti potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspešno realizovanje svih obrazovnih programa iz područja informatike i matematike na nivou osnovne škole. Biće osposobljeni za izvođenje svih vrsta nastave: redovne, dodatne, izborne i dopunske.