Информатика и математика

Структура студијског програма

    

Овај Студијски програм нуди курсеве из информатике математике, физике и општег и педагошког образовања. Од укупно 40 предмета у оквиру Студијског програма обавезна су 33 предмета, 7 изборних, који се бирају из групе од 12. У првој години студија сви предмети су обавезни. Сви предмети су обавезни и једносеместрални. За сваки предмет предвиђено је 75 часова активне наставе по семестру. Сваки предмет носи 6 бодова.

 

 

 

Сврха студијског програма

 

Основна сврха овог Студијског програма јесте:

 * образовање студента за јасно препознавање и дефинисање професије везано за информатику и математику у савременом друштву,
 * стицање компетенција за рад на пословима наставе у основном образовању,
 * унапређење квалификационе структуре становништва у региону Новог Пазара и Србији, као и унапређивање нивоа и разноврсности понуде високошколског образовања у Србији.

 

 

Информације

Шеф студијског програма:
проф. др Мирослава Петровић Торгашев
@np.ac.rs

Трајање студија: 4 године (8 семестара)
240 ЕСПБ

Академски назив:
Дипломирани професор информатике и математике (Дипл. проф. информ. и мат.)

Број места: —-

Школарина за самофинансирајуце студенте: —– рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Информатика и математика

Студијски програм

Буџет

Самофинансирањеа

Укупно

Информатика и математика

Циљеви студијског програма


Да се студентима обезбеде квалитетно опште, као и професионално образовање из области информатике и математике,
да студенти усвоје и пренесу знања и вештине из области информатике и математике,
да се развија креативност у раду студената.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем овог Студијског програма студенти ће добити потребне стручне, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке компетенције за успешно реализовање свих образовних програма из подручја информатике и математике на нивоу основне школе. Биће оспособљени за извођење свих врста наставе: редовне, додатне, изборне и допунске.