Matematika (DAS)

Struktura studijskog programa

         

   U toku studija predviđena su dva obavezna predmeta, jedan u prvom, i jedan u drugom semestru. Nastava se izvodi u prva tri semestra. U četvrtom semestru, u okviru seminarskog rada, predviđen je opis rezultata pripremljenih za publikovanje u odgovarajućim časopisima sa SCI liste. Peti i šesti semestar  predviđeni su za izradu doktorske disertacije. Odbranjena doktorska disertacija donosi 60 ESPB.

 

 

Svrha studijskog programa

 

 * Stvaranje visokointelektualnog kadra iz matematike  sa ciljem njenog unapređivanja,
 * sticanje mogućnosti za uključenje u razvojni i naučni rad, na rešavanju problema iz matematike i drugih oblasti, gde je potrebna primena matematičkog alata,
 * zadovoljenje potreba za stručnim i kvalifikovanim kadrom u društvenim, uslužnim, privrednim i drugim delatnostima.

 

 

Informacije

Doktorske akademske studije:

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)
180 ESPB

Akademski naziv:
Doktor nauka – Matematičke nauke (Dr)

Broj mesta:

Školarina za samofinansirajuce studente:                  rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Matematika (DAS)

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Matematika (DAS)

Ciljevi studijskog programa

 * upoznavanje sa matematičkim modelovanjem, kao i sa različitim primenama matematike u prirodnim, tehničkim, društvenim i drugim naukama i strukama,

 * sticanje sposobnosti za pronalaženje i otkrivanje problema i njihovo kreativno rešavanje korišćenjem matematičkog alata,

 * ovladavanje veštinama pratkične upotrebe i primene informacionih tehnologija.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti će dobiti potrebnu stručnost za različite tehničke poslove i zanimanja u društvu, državnoj upravi i javnom i privatnom sektoru, koji uključuje analitički način razmišljanja, temeljna znanja iz područja matematike, poznavanja statistike i sposobnosti matematičkog modelovanja pri rešavanju različitih problema. Takođe, omogućuje se rad na fakultetima i različitim naučnoistraživačkim institutima, u zemlji i inostranstvu.