Математика (ДАС)

Структура студијског програма

         

  

У току студија предвиђена су два обавезна предмета, један у првом, и један у другом семестру. Настава се изводи у прва три семестра. У четвртом семестру, у оквиру семинарског рада, предвиђен је опис резултата припремљених за публиковање у одговарајућим часописима са СЦИ листе. Пети и шести семестар  предвиђени су за израду докторске дисертације. Одбрањена докторска дисертација доноси 60 ЕСПБ.

 

 

 

Сврха студијског програма

 

 * Стварање високоинтелектуалног кадра из математике  са циљем њеног унапређивања,
 * стицање могућности за укључење у развојни и научни рад, на решавању проблема из математике и других области, где је потребна примена математичког алата,
 * задовољење потреба за стручним и квалификованим кадром у друштвеним, услужним, привредним и другим делатностима.

 

 

 

Информације

Докторске академске студије:

Трајање студија: 3 године (6 семестара)
180 ЕСПБ

Академски назив:
Доктор наука – Математичке науке (Др)

Број места:

Школарина за самофинансирајуце студенте:                  рсд

Комплетан распоред предмета по семестрима и годинама студија

Број места на студијском програму - Математика (ДАС)

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Математика (ДАС)

Циљеви студијског програма

 * упознавање са математичким моделовањем, као и са различитим применама математике у природним, техничким, друштвеним и другим наукама и струкама,

 * стицање способности за проналажење и откривање проблема и њихово креативно решавање коришћењем математичког алата,

 * овладавање вештинама праткичне употребе и примене информационих технологија.

Компетенције дипломираних студената

Студенти ће добити потребну стручност за различите техничке послове и занимања у друштву, државној управи и јавном и приватном сектору, који укључује аналитички начин размишљања, темељна знања из подручја математике, познавања статистике и способности математичког моделовања при решавању различитих проблема. Такође, омогућује се рад на факултетима и различитим научноистраживачким институтима, у земљи и иностранству.