Matematika i fizika (MAS)

Struktura studijskog programa

  

  Ovaj Studijski program nudi kurseve iz matematike, fizike i psihološko-pedagoškog obrazovanja. U prvom semestru obavezna su 3 predmeta. Sa liste od 3 predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je 75 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi 6 bodova. Drugi semestar je predviđen za SIR i izradu master rada.

.

 

Svrha studijskog programa

 

 

Osnovna svrha ovog Studijskog programa jeste:

 * obrazovanje studenta za jasno prepoznavanje i definisanje profesije vezano za matematiku i fiziku u savremenom društvu,
 * sticanje kompetencija za rad na poslovima nastave u srednjem i osnovnom obrazovanju.

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master profesor matematike i fizike (Mast. prof. mat. i fiz.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Matematika i fizika

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Matematika i fizika

Ciljevi studijskog programa su:

 

 * da se studentima obezbede kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti matematike i fizike,
 * da studenti usvoje i prenesu znanja i veštine iz oblasti matematike i fizike,
 * da se razvija kreativnost u radu studenata.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem ovog Studijskog programa studenti će dobiti potrebne stručne, pedagoško-psihološke kompetencije za uspešno realizovanje svih obrazovnih programa iz područja matematike i fizike na nivou osnovne i srednje škole. Biće osposobljeni za izvođenje svih vrsta nastave: redovne, dodatne, izborne i dopunske.