Matematika i fizika

Struktura studijskog programa

           Ovaj Studijski program nudi kurseve iz matematike, fizike, informatike, opšteg i pedagoškog obrazovanja. Od ukupno 40 predmeta u okviru Studijskog programa obavezna su 32 predmeta, 8 jesu izborni, koji se biraju iz grupe od 14. U prvoj godini studija svi predmeti su obavezni i jednosemestralni. Za svaki predmet predviđeno je 75 časova aktivne nastave po semestru. Svaki predmet nosi 6 bodova.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Osnovna svrha ovog studijskog programa jeste:

 * obrazovanje studenta za jasno prepoznavanje i definisanje profesije vezano za matematiku i fiziku u savremenom društvu,

 * sticanje kompetencija za rad na poslovima nastave u osnovnom obrazovanju,

 * unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva, u regionu Novog Pazara i Republici Srbiji, kao i unapređivanje nivoa i raznovrsnosti ponude visokoškolskog obrazovanja u Republici.

 

Informacije

Šef studijskog programa:
doc. dr Dženis Pučić
@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani profesor matematike i fizike (Dipl. prof. mat. i fiz.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: —– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na Matematici i fizici

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Matematika i fizika

Ciljevi studijskog programa

 * da se studentima obezbede kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti matematike i fizike,
 * da studenti usvoje i prenesu znanja i veštine iz oblasti matematike i fizike,
 * da se razvija kreativnost u radu studenata.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem ovog Studijskog programa studenti će dobiti potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspešno realizovanje svih obrazovnih programa iz područja matematike i fizike na nivou osnovne škole. Biće osposobljeni za izvođenje svih vrsta nastave: redovne, dodatne, izborne i dopunske.