Matematika (MAS)

Struktura studijskog programa

 

    Svi predmeti su izborni, jednosemestralni, i donose po 6 ESPB. Završni master rad donosi 24 ESPB, a stručna praksa u devetom semestru donosi 6 ESPB.

.

 

Svrha studijskog programa

 

 

Studijski program Matematika ima jasno definisane sledeće svrhe:

 * sticanje kompetencija za rad na poslovima nastave u osnovnom i srednjem obrazovanju,

 * sticanje mogućnosti za uključenje u razvojni i naučni rad, na rešavanju problema iz matematike i drugih oblasti, gde je potrebna primena matematičkog alata,

 * zadovoljenje potreba za stručnim i kvalifikovanim kadrom, u društvenim, uslužnim, privrednim i drugim delatnostima.

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master matematičar (Mast. mat.)

Broj mesta: –

Školarina za samofinansirajuce studente:   –   rs

 Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Matematika (MAS)

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Matematika

Ciljevi studijskog programa

 

Ciljevi studijskog programa jesu:

 * da se usvoje i prenesu znanja i veštine iz oblasti matematike,
 * upoznavanje sa mateamtičkim modelovanjem, kao i sa različitim primenama matematike u prirodnim, tehničkim, društvenim i drugim naukama i strukama,
 * osposobljavanje za razumevanje matematičkih dokaza, a samim tim i logičke argumentacije u opštijim situacijama,
 * sticanje sposobnosti za kreativno rešavanje problema korišćenjem matematičkog alata,
 * ovladavanje veštinama praktične upotrebe i primene informacionih tehnologija.

 

 

 

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem Studijskog programa MAS matematike student će dobiti potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspešno realizovanje svih obrazovnih programa iz područja matematike na nivou osnovne i srednje škole. Biće osposobljeni za izvođenje svih vrsta nastave matematike – redovne, dodatne, izborne i dopunske.

Studenti će dobiti potrebnu stručnost za različite tehničke poslove i zanimanja u društvu, državnoj upravi i javnom i privatnom sektoru, koji uključuje analitički način razmišljanja, temeljna znanja iz područja matematike, poznavanja statistike i sposobnosti matematičkog modelovanja pri rešavanju različitih problema.