Matematika

Struktura studijskog programa

       

 

  Svi predmeti na prvoj i drugoj godini su obavezni. Kroz njih student stiče osnovna znanja iz matematike, fizike, informatike i engleskog jezika. Izborom predmeta na višim godinama studija, student se usmerava ka nekoj matematičkoj disciplini, poslovnim sistemima ili nastavničkom radu.

 

 

Svrha studijskog programa

 

Studijski program Matematika ima jasno definisane sledeće svrhe:

 * sticanje kompetencija za rad na poslovima nastave u osnovnom i srednjem obrazovanju,

 * sticanje mogućnosti za uključenje u razvojni i naučni rad, na rešavanju problema iz matematike i drugih oblasti, gde je potrebna primena matematičkog alata,

 * zadovoljenje potrebe za stručnim i kvalifikovanim kadrom, u društvenim, uslužnim, privrednim i drugim delatnostima,

 

Informacije

Šef studijskog programa:
doc. dr Dženis Pučić
@np.ac.rs

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara)
240 ESPB

Akademski naziv:
Diplomirani matematičar (Dipl. mat.)

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuce studente: —– rsd

Kompletan raspored predmeta po semestrima i godinama studija

Broj mesta na studijskom programu - Matematika

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
Matematika

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa jesu:

usvajanje i prenos znanja i veština iz oblasti matematike,
upoznavanje sa mateamtičkim modelovanjem, kao i sa različitim primenama matematike u prirodnim, tehničkim, društvenim i drugim naukama i strukama,
osposobljavanje za razumevanje matematičkih dokaza, a samim tim i logičke argumentacije u opštijim situacijama,
sticanje sposobnosti za kreativno rešavanje problema korišćenjem matematičkog alata,
sposobnost za dalje samoobrazovanje iz matematike i drugih oblasti u kojima ona ima primenu.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa matematike student će dobiti potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspešno realizovanje svih obrazovnih programa iz područja matematike na nivou osnovne i srednje škole. Studenti će dobiti potrebnu stručnost za različite tehničke poslove i zanimanja u društvu, državnoj upravi i javnom i privatnom sektoru, koji uključuje analitički način razmišljanja, temeljna znanja iz područja matematike, poznavanja statistike i sposobnosti matematičkog modelovanja pri rešavanju različitih problema.