Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu (MAS)

Svrha studijskog programa

Studijski program treba prevashodno da osposobljava kadrove za razvijanje i primenu savremenih modela programa u energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i zaštite životne sredine, što čini važnu komponentu u razvoju savremene energetike. Pri tom se polazi od toga da:

 * obrazovanje treba da pruži mogućnost izbora zanimanja i zaposlenja,
 * osposobljavanje studenata da samostalno prate, stiču, razvijaju i primenjuju savremena naučna i stručna dostignuća,
 * pružanje mogućnosti svršenim studentima, da se, nakon završetka diplomskih akademskih studija, upišu na doktorske akademske studije.

Ishodima studija predloženog Programa treba da se obezbedi:

 * sticanje teorijskih i praktičnih znanja potrebnih na tržištu radne snage u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine,
 * zadovoljavanje potreba privrede, javnih i privatnih preduzeća, državnih institucija i lokalnih samouprava za stručnjacima u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine,
 * unapređivanje nivoa i raznovrsnosti ponude visokoškolskog obrazovanja u Republici Srbiji, takvo obrazovanje koje studentu omogućuje mobilnost na obrazovnom prostoru tokom studiranja i svetskom tržištu nakon toga.

 

Ciljevi studijskog programa

Studijski program za master akademske studije Energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine obezbeđuje kvalitetno studiranje i obrazovanje kadrova, koji će moći da odgovore izazovima savremene nauke kroz:

 * permanentno praćenje aktuelnih naučnih tokova i dostignuća i prenos znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe,

 * omogućavanje prenošenja savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim svetskim, pre svega evropskim, univerzitetskim centrima.

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti treba da se osposobe da svoja znanja mogu po završetku studija uspešno da implementiraju u oblastima energetike i za samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti energetike, kao i srodnih disciplina. U toku svakodnevnog rada studenti će nakon završetka Studijskog programa biti sposobni da modeliraju nove programe, da ih proveravaju i da valorizuju efekte njihove primene u radu s različitim kategorijama korisnika.

Ključni ciljevi master akademskih studija Energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine su da studente osposobe za:

 * razvijanje i održavanje ličnih i profesionalnih etičkih standarda prakse,

 * samostalno i kontinuirano sticanje znanja potrebnih za kompetentno obavljanje prakse u različitim profesionalnim kontekstima,

 * samostalno uočavanje teorijskih i profesionalno relevantnih problema i koncipiranje i sprovođenje istraživanja u vezi sa definisanim problemima,

 * primenu savremenih tehničko-tehnoloških metoda i tehnika u svrhu rešavanja različitih profesionalnih problema,

 * integrisanje teorijskog i praktičnog znanja,

 * profesionalno komuniciranje sa klijentima u svrhu dijagnostifikovanja njihovih problema, zastoja, zahteva i potreba.

 

Informacije

Trajanje studija: 1 godina (2 semestara)
60 ESPB

Akademski naziv:
Master energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinuu

Broj mesta: —

Školarina za samofinansirajuće studente:   –   rs

Knjiga predmeta

Broj mesta na studijskom programu - Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno
MAS Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu

Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Ostvarenje ciljeva studijskog programa – obrazovanje visoko stručnih kadrova iz oblasti energetske efikasnosti, omogućuje viši nivo struke, kao i razvoj nauke u oblasti energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine.

Mogućnosti poziva (kompentencije)

Master energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine može raditi samostalno ili u državnim ili privatnim ustanovama.

Stručni akademski naziv: Master inženjer energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine.

Opis ishoda učenja

Master energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine nakon diplomiranja osposobljen je da:

 * sagledava osnovne teorijske, metodske i praktične implikacije različitih teorijskih sistema i modela,
samostalno uočava probleme, apstrahuje ih i definiše na način koji omogućava naučno ili stručno istraživanje,
 * planira, dizajnira i sprovodi istraživanja u različitim oblastima energetske efikasnosti,
 * precizno koncipira nalaze svojih i tuđih istraživanja i na kompetentan način ih saopštava akademskoj javnosti u usmenoj ili pismenoj formi,
 * ostvaruje timsku komunikaciju i preuzima organizatorsku i voditeljsku ulogu u timskom radu,
 * pokazuje senzibilitet za etičke dileme i pronalazi rešenja u skladu sa opštim moralnim principima i etičkim kodeksom struke,
 * razume i primenjuje saznanja iz energetske efikasnosti za planiranje i sprovođenje intervencija u različitim oblastima tehnike,
 * razume i primenjuje principe konstrukcije, administracije, obrade, interpretacije i evaluacije neophodnih mernih instrumenata.