Nastava počela danas na klasičan način

Danas je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, zbog epidemiološke situacije izostao
svečani prijem brucoša, a nova akademska godina za sve godine studija počela je uz doslednu
primenu zdravstvenih mera, po klasičnom modelu nastave. Na prvim časovima predavanja
intonirana je državna himna, a 16.(oj) generaciji brucoša, među kojima je oko 700 mladića i
devojaka, podeljeni su indeksi.
Model nastave prilagođavaće se kretanju epidemiološke situcije. Ukoliko se epidemija korona-
virusa ne bude smirivala, preći će se na kombinovani model, a u slučaju potrebe, u skladu sa
preporukama Ministarstva prosvete, Državni univerzitet spreman je i za organizovanje nastave
„on line“.
Prof. dr Bratislav Mirić, rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru, kome je mandat počeo sa
novom akademskom godinom, naglašava da je „zdravlje studenata, nastavnika i svih zaposlenih,
najvažnije i da će se preduzimati sve mere da se zaštite od epidemije“.
Kao prioritete Državnog univerziteta u Novom Pazaru rektor Mirić navodi jačanje kadrovske
strukture, nabavku najsavremenije laboratorijske opreme i unapređenje rada administrativnog
osoblja.
„Smatram da je kadrovsko jačanje od presudne važnosti. Državni univerzitet ima mlade ljude na
doktorskim studijama i završetkom njihovog školovanja stvoriće se uslovi za podmlađivanje i
jačanje kadrovske strukture. Treba da obezbedimo sredstva za nabavku nove opreme za
laboratorije, da bi studenti obavljali vežbe adekvatno nastavnom planu i programu.
Administracija je i do sada odlično radila, ali nastojaćemo da se poboljšaju njeni uslovi rada.
Treba da se stvori sinergija između nastavnika, studenata i administrativnog osoblja, bez obzira
kome sektoru ili oblasti pripadaju , kako bi naš univerzitet delovao, u pravom smislu te reći, kao
jedinstven sistem. U tome svakako, pomaže naš model organizacije jer je Državni univerzitet u
Novom Pazaru integrisani univerzitet“- rekao je rektor Mirić.
Prorektorski tim rektora Mirića čine: prof. dr Dragoslav Šumarac, zadužen za nauku i prof. dr
Zana Dolićanin, koja će voditi sektor međuuniverzitetske i međunarodne saradnje.