Neradni dani: 15. i 16. februar

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, Državni univerzitet u Novom Pazaru neće raditi 15. i 16. februara 2021. godine.

Rektor
Prof. dr Miladin Kostić