Neradni dani: od 30. aprila do 4. maja

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji,
Državni univerzitet u Novom Pazaru neće raditi od 30. aprila do 4. maja 2021.
godine. Prvi radni dan je sreda, 5. maj.

Rektor
Prof. dr Miladin Kostić