Neradni dani

Državni univerzitet u Novom Pazaru neće raditi od 1. do 8. januara 2020. godine. Prvi radni dan je 9. januar.

 

Rektor
Prof. dr Miladin Kostić