О универзитету

Историјат

Државни универзитет у Новом Пазару спада међу најмлађе високообразовне установе у Србији. Основан је Одлуком Владе Републике Србије, 26. октобра 2006. године. За вршиоца дужности ректора именован је проф. др Ћемал Долићанин. Именован је и Привремени савет у саставу: проф. др Божидар Станић, (Универзитет у Београду), проф. др Миладин Костић (Универзитет у Приштини), проф. др Стеван Шогоров (Универзитет у Новом Саду), проф. др Игор Миловановић (Универзитет у Нишу), проф. др Вук Милатовић (Универзитет у Београду).
Овакав потез Владе имао је циљ да допринесе равномернијем и бржем регионалном развоју Републике Србије у целини, да побољша образовну структуру младих, као и да помогне у решавању нагомиланих проблема, који коче развој овог региона. У склопу Универзитета тада су почела да раде три факултета: Филозофски, Правно-економски и Техничко-технолошки.
Убрзо, Државни универзитет у Новом Пазару је прешао на департмански модел и уместо факултета има департмане.То практично значи да универзитет има својство правног лица, а не и факултети (департмани) у његовом саставу: за правне, економске, филозофске, филолошке, природно- математичке, биомедицинске, техничко-технолошке и мултидисциплинарне науке. Интегрисана организациона структура омогућила је брз развој ове институције.
На Државном универзитету у Новом Пазару школују се правници, економисти, психолози, васпитачи у предшколским установама, професори математике, информатике, енглеског и српског језика, као и физичког васпитања, затим инжењери архитектуре, грађевинарства, електротехнике и рачунарства, агрономије, прехрамбене технологије, дипломирани биолози, хемичари, физиотерапеути и струковне
медицинске сестре.
Државни универзитет у Новом Пазару је међу првим државним универзитетима у Србији у априлу 2008. године акредитован за извођење основних, мастер и докторских академских студија.
Уследиле су акредитације 2013. и 2018. године и настава се изводи на више од  30 студијских програма.
Ова високошколска институција сарађује са бројним универзитетима, институтима, високим школама и другим научно-истраживачким институцијама у земљи и то у различитим областима, као и са универзитетима у иностранству, почев од земаља окружења, па до Аустрије, Словачке, Италије, Француске, Турске, Белорусије, Русије.
Државни униврзитет има две зграде, са 16.000 м 2 , савремено опремљене учионице и кабинете и 17 лабораторија са модерном опремом, библиотеку са читаоницом и спортску салу. Највећи број студената, школује се о трошку буџета Републике Србије, док је школарина за самофинансирајуће студенте, најнижа у земљи. Универзитет у највећој мери остварује постављене циљеве, посебно у погледу доприноса развоју овог дела Србије јер је квалитетно образовање доступно младим људима, а њихово знање је предуслов развоја.
Државни универзитет је основан уз велику и несебичну подршку осталих државних универзитета у Србији, посебно у кадровском погледу, а један од приоритетних задатака је стварање сопственог кадра из својих редова, одабиром најбољих студената за сараднике и асистенте.

Ректори Државног универзитета у Новом Пазару:

Проф. др Ћемал Долићанин (од 2006. до 2012. године)
Проф. др Миладин Костић (од 2012. до 2021. године)
Проф. др Братислав Мирић (од 2021. до 2022. године)
Проф. др Драгослав Шумарац, в. д. ректор ( 2022. године)
Проф. др Зана Долићанин (од 2022.године -)