Рачунарска техника (ОАС)

racunarska tehnika 4
ИНФОРМАЦИЈЕ
Шеф студијског програма:
Доц. др Едис Мекић
emekic@np.ac.rs